Nápověda pro HP LaserJet 3050 All in One Printer

background image

HP LaserJet 3050/3052/3055/3390/3392

Uživatelská příručka zařízení vše v jednom

background image
background image

HP LaserJet 3050/3052/3055/3390/3392 vše

v jednom

Uživatelská příručka

background image

Autorská práva a licence

© 2006 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, LP

Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez
předchozího písemného souhlasu zakázány
kromě případů, kdy to povoluje autorský
zákon.

Uvedené informace mohou být změněny bez
předchozího upozornění.

Jediné záruky na výrobky HP a služby jsou
uvedeny ve výslovných prohlášeních o
záruce dodaných s těmito výrobky a
službami. Žádnou část tohoto dokumentu
nelze považovat za dodatečnou záruku.
Společnost HP nenese žádnou
zodpovědnost za technické nebo věcné
chyby nebo chybějící informace, které se
mohou v tomto dokumentu vyskytnout.

Identifikační číslo: Q6500-90930

První vydání, duben 2006

Ochranné známky

Adobe Photoshop® a PostScript® jsou
ochranné známky společnosti Adobe
Systems Incorporated.

Corel® je ochranná známka nebo
registrovaná ochranná známka společnosti
Corel Corporation nebo Corel Corporation
Limited.

Linux je registrovaná ochranná známka
Linuse Torvaldse v USA.

Microsoft®, Windows®, Windows NT® a
Windows® XP jsou registrované ochranné
známky společnosti Microsoft Corporation v
USA.

UNIX® je registrovaná ochranná známka
organizace The Open Group.

ENERGY STAR® a logo ENERGY STAR®
jsou registrované ochranné známky
agentury United States Environmental
Protection Agency v USA.

background image

Obsah

1 Základní informace o zařízení

Konfigurace zařízení .............................................................................................................................2

HP LaserJet 3050 vše v jednom ...........................................................................................2
HP LaserJet 3052/3055 vše v jednom ..................................................................................3
HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom ..................................................................................4

Funkce zařízení vše v jednom ...............................................................................................................5
Součásti zařízení ...................................................................................................................................7

Součásti zařízení HP LaserJet 3050 vše v jednom ..............................................................7

Pohled zepředu ....................................................................................................7
Pohled zezadu .....................................................................................................7
Porty rozhraní .......................................................................................................8
Ovládací panel .....................................................................................................8

Součásti zařízení HP LaserJet 3052/3055 vše v jednom .....................................................9

Pohled zepředu ....................................................................................................9
Pohled zezadu .....................................................................................................9
Porty rozhraní .....................................................................................................10
Ovládací panel ...................................................................................................10

Součásti zařízení HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom ...................................................11

Pohled zepředu ..................................................................................................11
Pohled zezadu ...................................................................................................11
Porty rozhraní .....................................................................................................12
Ovládací panel ...................................................................................................12

2 Software

Instalace softwaru ...............................................................................................................................14

Typická instalace ................................................................................................................14
Minimální instalace .............................................................................................................14

Ovladače tiskárny ................................................................................................................................15

Podporované ovladače tiskárny ..........................................................................................15
Další ovladače ....................................................................................................................15
Výběr správného ovladače tiskárny ....................................................................................16
Nápověda k ovladači tiskárny (Windows) ...........................................................................16
Získání přístupu k ovladačům tiskárny ...............................................................................17
Jaký další software je k dispozici? ......................................................................................18

Software pro Windows ........................................................................................................................19

Programové součásti pro systém Windows ........................................................................19

HP ToolboxFX ....................................................................................................19
Integrovaný webový server ................................................................................19

Odinstalování pomocí funkce Přidat nebo odebrat programy .............................................19

CSWW

iii

background image

Software pro Macintosh .......................................................................................................................20

Správce HP .........................................................................................................................20
Konfigurovat zařízení Macintosh (Mac OS X V10.3 a Mac OS X V10.4) ...........................20
Soubory PDE (Mac OS X V10.3 a Mac OS X V10.4) .........................................................21
Instalace softwaru pro systém Macintosh ...........................................................................21

Instalace softwaru tiskového systému Macintosh pro přímá připojení
(USB) .................................................................................................................21
Instalace tiskového softwaru v systému Macintosh pro práci v síti ....................22

Odinstalování softwaru v operačních systémech Macintosh ..............................................22

3 Technické údaje médií

Obecné pokyny ...................................................................................................................................24
Volba papíru a jiných médií .................................................................................................................24

Média HP ............................................................................................................................24
Nevhodná média .................................................................................................................25
Média, která mohou poškodit zařízení: ...............................................................................25

Průvodce použitím médií .....................................................................................................................26

Papír ...................................................................................................................................26
Štítky ...................................................................................................................................27

Provedení štítků .................................................................................................27

Fólie ....................................................................................................................................27
Obálky .................................................................................................................................28

Provedení obálek ...............................................................................................28
Obálky se švy po obou stranách ........................................................................28
Obálky se samolepicími proužky nebo klopami .................................................29
Skladování obálek ..............................................................................................29

Kartóny a silná média .........................................................................................................29

Provedení kartonů ..............................................................................................29
Pokyny k použití kartonů ....................................................................................29

Hlavičkový papír a předtištěné formuláře ...........................................................................30

Podporované gramáže a formáty médií ..............................................................................................31
Prostředí pro tisk a skladování ............................................................................................................34

4 Používání zařízení

Vkládání médií do vstupních zásobníků ..............................................................................................36

Vkládání dokumentů při faxování, kopírování a skenování ................................................36
Plnění vstupních zásobníků, HP LaserJet 3050/3052/3055 vše v jednom .........................38

Prioritní vstupní zásobník ...................................................................................38
Vstupní zásobník na 250 listů (zásobník 1) .......................................................38

Plnění vstupních zásobníků, HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom ..................................39

Jednostránkový priotitní vstupní zásobník (zásobník 1) ....................................39
Vstupní zásobník na 250 listů (zásobník 2 nebo volitelný zásobník 3) ..............39

Řízení tiskových úloh ..........................................................................................................................40

Priority nastavení tisku ........................................................................................................40
Výběr zdroje ........................................................................................................................40
Výběr typu nebo formátu ....................................................................................................40

Používání ovládacího panelu zařízení ................................................................................................41

Změna jazyka zobrazení ovládacího panelu zařízení .........................................................41
Změna výchozího formátu a typu média .............................................................................41

Změna výchozího formátu média .......................................................................41

iv

CSWW

background image

Změna výchozího typu média ............................................................................42
Změna výchozí konfigurace zásobníku ..............................................................42

Použití ovladačů hlasitosti zařízení .....................................................................................43

Změna hlasitosti výstrahy ...................................................................................43
Změna hlasitosti faxu .........................................................................................43
Změna hlasitosti vyzvánění faxu ........................................................................44
Změna hlasitosti zvuku tlačítek ovládacího panelu zařízení ..............................44

5 Tisk

Používání funkcí v ovladači tiskárny v systému Windows ...................................................................46

Vytvoření a použití rychlých nastavení ...............................................................................46
Vytváření a používání vodoznaku .......................................................................................47
Změna velikosti dokumentů ................................................................................................47
Nastavení vlastního formátu papíru z ovladače tiskárny ....................................................49
Použití odlišného papíru a tisk obalů ..................................................................................49
Tisk prázdné první nebo poslední stránky ..........................................................................49
Tisk více stránek na jeden list papíru .................................................................................50
Tisk na obě strany ..............................................................................................................50

Automatický tisk na obě strany (HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom) ...........51
Ruční tisk na obě strany (HP LaserJet 3050/3052/3055 vše v jednom) ............51
Ruční tisk na obě strany (HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom) .....................53

Používání funkcí v ovladači tiskárny v systému Macintosh .................................................................54

Vytváření a používání předvoleb v systémech Mac OS X V10.3 a Mac OS X V10.4 .........54
Tisk titulní stránky (Macintosh) ...........................................................................................55
Tisk více stránek na jeden list papíru (Macintosh) ..............................................................55
Tisk na obě strany (Macintosh) ...........................................................................................56

Automatický tisk na obě strany (HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom) ...........56
Ruční tisk na obě strany (HP LaserJet 3050/3052/3055 vše v jednom) ............56
Ruční tisk na obě strany (HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom) (Macintosh) . 58

Volba místa výstupu (HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom) .............................................................59
Tisk na speciální média .......................................................................................................................60

Tisk na speciální média (HP LaserJet 3050/3052/3055 vše v jednom) ..............................60
Tisk na speciální média (HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom) .......................................61
Fólie a štítky ........................................................................................................................62
Média zvláštních formátů a kartón ......................................................................................62
Barevný papír .....................................................................................................................62
Obálky .................................................................................................................................63
Silný papír ...........................................................................................................................63
Hlavičkový papír a předtištěné formuláře ...........................................................................63

Zrušení tiskové úlohy ..........................................................................................................................64

6 Fax

Základní faxové funkce a úlohy ...........................................................................................................66

Tlačítka na ovládacím panelu faxu .....................................................................................66
Zadání nastavení faxu ........................................................................................................66

Nastavení data a času .......................................................................................67
Nastavení záhlaví faxu .......................................................................................67

Odesílání faxů .....................................................................................................................68
Použití ručního vytáčení .....................................................................................................71
Ruční opakované vytáčení .................................................................................................72

CSWW

v

background image

Ruční opakování vytáčení ..................................................................................72

Zrušení faxové úlohy ..........................................................................................................73

Zrušení probíhající faxové úlohy ........................................................................73
Zrušení faxové úlohy prostřednictvím stavu faxové úlohy .................................73

Změna výchozího nastavení kontrastu ...............................................................................73
Změna nastavení rozlišení ..................................................................................................74
Změna výchozího nastavení formátu skleněné desky ........................................................75
Výběr režimu tónové nebo pulzní volby ..............................................................................75
Změna nastavení opakovaného vytáčení ...........................................................................76
Změna nastavení automatického zmenšení u příchozích faxů ...........................................77
Blokování a odblokování čísel faxu ....................................................................................78

Rozšířené faxové funkce a úlohy ........................................................................................................79

Použití voleb rychlého vytáčení, rychlá tlačítka a volby skupinového vytáčení ..................79

Použití znaků vytáčení .......................................................................................79

Vložení pauzy ....................................................................................79

Programování nebo úpravy voleb rychlého vytáčení a rychlých tlačítek ............80
Odstranění voleb rychlého vytáčení a rychlých tlačítek .....................................81
Rychlé programování voleb rychlého vytáčení a rychlých tlačítek .....................81
Správa voleb skupinového vytáčení ...................................................................82

Programování voleb skupinového vytáčení .......................................82
Odstranění voleb skupinového vytáčení ............................................82
Odstranění jednotlivce z volby skupinového vytáčení .......................83
Odstranění všech položek z telefonního seznamu ............................83

Vložení předvolby vytáčení .................................................................................................84
Odložené odesílání faxů .....................................................................................................85
Použití účtovacího kódů ......................................................................................................86
Opakovaný tisk faxů ...........................................................................................................87
Automatický oboustranný tisk přijímaných faxů (pouze HP LaserJet 3390/3392 vše v
jednom). ..............................................................................................................................88
Odstranění faxů z paměti ....................................................................................................88
Používání předávání faxů dál .............................................................................................89
Použití vyžádaného faxování ..............................................................................................89
Změna režimu detekce ticha ...............................................................................................90
Razítkování přijatých faxů ...................................................................................................90
Nastavení opravy chyb ve faxech .......................................................................................91
Změna nastavení protokolu V.34 ........................................................................................91
Změna nastavení hlasitosti .................................................................................................92

Změna hlasitosti zvuku faxu (sledování linky) (HP LaserJet 3050 vše v
jednom) ..............................................................................................................92
Změna hlasitosti zvuku faxu (sledování linky) (HP LaserJet 3055/3390/3392
vše v jednom) .....................................................................................................92
Změna hlasitosti vyzvánění ................................................................................92

Protokoly a sestavy faxu .....................................................................................................................93

Tisku protokolu činností faxu ..............................................................................................93
Tisk sestavy faxového volání ..............................................................................................94
Nastavení podmínek tisku sestavy faxového volání ...........................................................94
Postup při zahrnutí první stránky jednotlivých faxů do sestavy faxového volání ................95
Tisk sestavy telefonního seznamu ......................................................................................95
Tisk sestavy účtovacích kódů .............................................................................................95
Tisk seznamu blokovaných faxů .........................................................................................96

vi

CSWW

background image

Tisk všech sestav faxu ........................................................................................................96

Odesílání a přijímání faxů pomocí počítače ........................................................................................97
Další způsoby nastavení faxu .............................................................................................................99

Příjem faxů oznámených faxovými tóny .............................................................................99
Nastavení režimu odpovídání ...........................................................................................100
Změna způsobů vyzvánění (charakteristické vyzvánění) .................................................101
Změna nastavení počtu zazvonění ...................................................................................102

Používání nastavení počtu zazvonění .............................................................102
Nastavení počtu zazvonění ..............................................................................102

Odeslání faxu vytočením čísla na připojeném telefonu ....................................................103
Změna detekce oznamovacího tónu .................................................................................103
Příjem faxů na sdílené telefonní lince ...............................................................................104

Příjem faxů oznámených faxovými tóny ...........................................................104

Nastavení společných telefonních linek pro příjem faxů ...................................................104
Připojení zařízení k telefonní lince (HP LaserJet 3050/3055 vše v jednom) ....................105
Připojení zařízení k telefonní lince (HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom) ....................106

Připojení dalších zařízení ..................................................................................................................108

Používání vyhrazené faxové linky ....................................................................................108
Používání sdílené telefonní linky ......................................................................................108
Připojení dalších zařízení k zařízení HP LaserJet 3050/3055 vše v jednom ....................109
Připojení dalších zařízení k zařízení HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom ....................112

7 Kopírování

Spuštění úlohy kopírování .................................................................................................................116
Zrušení úlohy kopírování ...................................................................................................................117
Nastavení kvality kopií .......................................................................................................................118
Úprava nastavení kontrastu (světlejší nebo tmavší kopie) ................................................................119
Zmenšování a zvětšování kopií .........................................................................................................120

Úprava formátu kopie .......................................................................................................120

Změna počtu kopií .............................................................................................................................122
Změna nastavení kompletování kopií ................................................................................................123
Kopírování na média různých typů a formátů ....................................................................................124
Kopírování oboustranných dokumentů (HP LaserJet 3050 vše v jednom) .......................................126
Kopírování oboustranných dokumentů (HP LaserJet 3052/3055 vše v jednom) ..............................127
Kopírování dokumentů pomocí automatického oboustranného (duplexního) tisku (HP LaserJet
3390/3392 vše v jednom) ..................................................................................................................128
Změna výběru zásobníku (HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom) ...................................................130
Kopírování fotografií a knih (pouze HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 vše v jednom) ...................131
Zobrazení nastavení kopírování (pouze HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom) ..............................133

8 Skenování

Vysvětlení metod skenování .............................................................................................................136
Skenování z ovládacího panelu zařízení (systém Windows) ............................................................137

Programování tlačítka Skenovat do na zařízení ...............................................................137
Vytvoření, úpravy a odstranění cílových umístění ............................................................138
Skenování do elektronické pošty ......................................................................................138
Skenování do souboru ......................................................................................................139
Skenování do jiných programů .........................................................................................139

Skenování pomocí programu Skenování HP LaserJet (systém Windows) .......................................140
Skenování ze zařízení a z programu Správce HP (systém Macintosh) ............................................141

CSWW

vii

background image

Skenování do elektronické pošty ......................................................................................141
Skenování do souboru ......................................................................................................141
Skenování do programu ...................................................................................................142
Použití skenování po stránkách ........................................................................................142

Zrušení úlohy skenování ...................................................................................................................142
Skenování pomocí jiného programu ..................................................................................................143

Použití programu vyhovujícího specifikaci TWAIN nebo WIA ..........................................143

Skenování z programu vyhovujícího specifikaci TWAIN ..................................143

Skenování z programu vyhovujícího specifikaci TWAIN .................143

Skenování z programu vyhovujícího specifikaci WIA (pouze systém Windows
XP) ...................................................................................................................143

Skenování z programu vyhovujícího specifikaci WIA ......................143

Skenování fotografie nebo knihy .......................................................................................................144
Skenování pomocí softwaru pro OCR (optické rozpoznávání písma) ...............................................145

Readiris .............................................................................................................................145

Rozlišení skeneru a barva .................................................................................................................146

Pokyny pro rozlišení a barvy .............................................................................................147
Barevnost ..........................................................................................................................147

Čištění skla skeneru ..........................................................................................................................148

9 Práce v síti

Nastavení zařízení a jeho použití v síti (pouze HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 vše v
jednom) .............................................................................................................................................150

Konfigurace zařízení připojeného pomocí síťového portu ................................................150
Konfigurace přímo připojeného sdíleného zařízení ..........................................................151
Změna z přímo připojeného sdíleného zařízení na zařízení připojeného pomocí
síťového portu ...................................................................................................................152

Použití integrovaného webového serveru nebo panelu HP ToolboxFX ............................................153
Nastavení hesla pro práci v síti .........................................................................................................153
Použití ovládacího panelu zařízení ...................................................................................................155

Stránka konfigurace sítě ...................................................................................................155
Konfigurační stránka .........................................................................................................155
Konfigurace IP ..................................................................................................................155

Ruční konfigurace ............................................................................................155
Automatická konfigurace ..................................................................................156

Nastavení rychlosti připojení a duplexu ............................................................................156

Podporované síťové protokoly ..........................................................................................................157
Konfigurace TCP/IP ...........................................................................................................................159

Konfigurace pomocí serveru, pomocí služby AutoIP a ruční konfigurace TCP/IP ............159
Konfigurace TCP/IP pomocí serveru ................................................................................159
Výchozí konfigurace adresy IP (AutoIP) ...........................................................................159
Konfigurační nástroje TCP/IP ...........................................................................................160

Použití protokolu DHCP ....................................................................................................................160

Systémy UNIX ..................................................................................................................160
Systémy Windows ............................................................................................................161

Server Windows NT 4.0 ...................................................................................161
Server Windows 2000 ......................................................................................163

Systémy NetWare .............................................................................................................164
Ukončení použití služby DHCP .........................................................................................164

Použití služby BOOTP .......................................................................................................................165

viii

CSWW

background image

Proč používat protokol BOOTP? ......................................................................................165
BOOTP v systému UNIX ..................................................................................................166

Systémy používající službu NIS (Network Information Service) ......................166
Konfigurace serveru BOOTP ...........................................................................166
Obsah souboru Bootptab .................................................................................166

Konfigurace tisku LPD .......................................................................................................................168

Úvod .................................................................................................................................168

Informace o procesu LPD ................................................................................169
Požadavky na konfiguraci procesu LPD ..........................................................170

Přehled nastavení procesu LPD .......................................................................................170

1. krok - nastavení parametrů IP ......................................................................170
2. krok - nastavení tiskové fronty .....................................................................170
3. krok - tisk zkušebního souboru ....................................................................170

LPD v systémech UNIX ....................................................................................................171

Konfigurace tiskových front pro systémy typu BSD .........................................171
Příklad: Záznam souboru printcap ...................................................................171
Příklad: Vytvoření adresáře zařazovací služby ................................................172
Konfigurace tiskových front pomocí nástroje SAM (systémy HP-UX) ..............172
Tisk zkušebního souboru .................................................................................173

LPD v systémech Windows NT/2000 ...............................................................................174

Instalace softwaru TCP/IP (Windows NT) ........................................................174
Konfigurace síťového zařízení v systémech Windows 2000 ............................176
Konfigurace síťového zařízení v systémech Windows NT 4.0 .........................177
Ověření konfigurace .........................................................................................177
Tisk z klientů systému Windows ......................................................................177

LPD v systémech Windows XP ........................................................................................178

Přidání volitelných síťových součástí systému Windows .................................178
Konfigurace síťové služby LPD na zařízení .....................................................178

Přidání nového zařízení LPD ...........................................................178
Vytvoření portu LPR pro nainstalované zařízení .............................179

TCP/IP ...............................................................................................................................................180

Úvod .................................................................................................................................180

Protokol IP (Internet Protocol) ..........................................................................180
Protokol TCP (Transmission Control Protocol) ................................................180
Protokol UDP (User Datagram Protocol) .........................................................180

Adresa IP ..........................................................................................................................181

Adresa IP: síťová část ......................................................................................181
Adresa IP: část hostitele ..................................................................................181
Struktura a třídy adres IP .................................................................................181

Konfigurace parametrů IP .................................................................................................182

Protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ..................................182
Protokol BOOTP ..............................................................................................182

Podsítě ..............................................................................................................................183

Maska podsítě ..................................................................................................183

Brány ................................................................................................................................183

Výchozí brána ..................................................................................................183

10 Sešívačka (pouze zařízení HP LaserJet 3392 vše v jednom)

Používání sešívačky ..........................................................................................................................186
Vkládání sponek ................................................................................................................................187

CSWW

ix

background image

Používání sešívačky ..........................................................................................................................189
Řešení potíží s uvíznutím při sešívání ..............................................................................................191

11 Postup ...

Tisk: Postup ... ...................................................................................................................................194

Změna nastavení tiskového zařízení, například hlasitosti nebo kvality tisku na panelu
HP ToolboxFX ..................................................................................................................194
Tisk na obě strany (Windows) ..........................................................................................195

Automatický tisk na obě strany (HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom) .........195
Tisk na obě strany ručně (HP LaserJet 3050/3052/3055 vše v jednom) .........195
Tisk na obě strany ručně (HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom) ..................197

Tisk na obě strany (Macintosh) .........................................................................................198

Automatický tisk na obě strany (HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom) .........198
Tisk na obě strany ručně (HP LaserJet 3050/3052/3055 vše v jednom) .........199
Ruční tisk na obě strany (HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom) (Macintosh) 200

Použití jednostránkového prioritního vstupního zásobníku (zásobník 1) ..........................200
Tisk na speciální média ....................................................................................................201

Tisk na speciální média (HP LaserJet 3050/3052/3055 vše v jednom) ...........201
Tisk na speciální média (HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom) ....................202
Fólie a štítky .....................................................................................................203
Média zvláštních formátů a kartón ...................................................................203
Barevný papír ...................................................................................................203
Obálky ..............................................................................................................203
Silný papír ........................................................................................................204
Hlavičkový papír a předtištěné formuláře .........................................................204

Fax: Postup ... ...................................................................................................................................205

Použití průvodce instalací .................................................................................................205
Odesílání faxu ze zařízení ................................................................................................205
Opakovaný tisk faxů .........................................................................................................206
Tisku protokolu činností faxu ............................................................................................207
Předání přijatých faxů dál na jiné faxové číslo ..................................................................208
Odesílání a příjem faxů pomocí počítače .........................................................................209
Přidání nebo odstranění kontaktu .....................................................................................211
Odstranění voleb rychlého vytáčení a rychlých tlačítek ....................................................212
Telefonní seznam faxu .....................................................................................................212
Programování nebo úpravy voleb rychlého vytáčení a rychlých tlačítek ..........................214
Vytvoření nového seznamu skupiny .................................................................................216

Programování voleb skupinového vytáčení .....................................................216
Odstranění voleb skupinového vytáčení ..........................................................217
Odstranění jednotlivce z volby skupinového vytáčení ......................................217
Odstranění všech položek z telefonního seznamu ..........................................218

Import kontaktů z jiného zdroje .........................................................................................218
Změna výchozího nastavení kontrastu .............................................................................220
Změna nastavení rozlišení ................................................................................................221
Používání tlačítek ovládacího panelu zařízení .................................................................222
Zadání textu z ovládacího panelu .....................................................................................222

Kopírování: Postup ... ........................................................................................................................223

Kopírování oboustranných dokumentů (HP LaserJet 3050 vše v jednom) .......................223
Kopírování oboustranných dokumentů (HP LaserJet 3052/3055 vše v jednom) ..............224

x

CSWW

background image

Kopírování dokumentů pomocí automatického oboustranného (duplexního) tisku
(HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom) ...........................................................................225
Zmenšování a zvětšování kopií ........................................................................................227

Úprava formátu kopie .......................................................................................227

Úprava nastavení kontrastu (světlejší nebo tmavší kopie) ...............................................228
Změna nastavení kompletování kopií ...............................................................................229
Nastavení kvality kopií ......................................................................................................230
Kopírování na média různých typů a formátů ...................................................................231
Změna výběru zásobníku (HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom) ..................................232
Změna počtu kopií ............................................................................................................233

Skenování: Postup ... ........................................................................................................................234

Použití funkce Skenování HP LaserJet ............................................................................234
Skenování z ovládacího panelu zařízení ..........................................................................234
Programování tlačítka Skenovat do na zařízení ...............................................................235
Vytvoření, úpravy a odebrání cílových umístění ...............................................................235
Skenování do elektronické pošty ......................................................................................236
Skenování do složky .........................................................................................................236

Síť: Postup ... ....................................................................................................................................237

Nastavení zařízení a jeho použití v síti .............................................................................237

Konfigurace zařízení připojeného k síťovému portu (přímý režim neboli tisk
peer-to-peer) ....................................................................................................237
Konfigurace přímo připojeného sdíleného zařízení (tisk v režimu klient-
server) ..............................................................................................................238
Změna konfigurace z přímo připojeného sdíleného zařízení na zařízení
připojeného pomocí síťového portu .................................................................239

Nastavení hesla pro práci v síti .........................................................................................239

Další: Postup ... .................................................................................................................................240

Čištění dráhy papíru .........................................................................................................240

Postup čištění dráhy papíru z panelu HP ToolboxFX ......................................240
Postup čištění dráhy papíru z ovládacího panelu zařízení ...............................241

Obnovení výchozích nastavení od výrobce ......................................................................241
Použití integrovaného webového serveru .........................................................................242
Vyhledání uživatelské příručky .........................................................................................242

Odkazy na uživatelskou příručku .....................................................................242
Kde hledat další informace ...............................................................................242

Nastavení zařízení ...........................................................................242
Používání zařízení ...........................................................................243

Příjem upozornění při docházejícím toneru ......................................................................243

Příjem upozornění o docházejícím toneru ze zařízení na ovládacím panelu
zařízení (HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom) .............................................243
Příjem upozornění o docházejícím toneru ze zařízení na počítači
(HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom) ...........................................................243
Příjem e-mailových zpráv s upozorněním o docházejícím toneru ze zařízení
(HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom) ...........................................................244

Zobrazení položek nabídky ovládacího panelu zařízení (HP LaserJet 3390/3392 vše v
jednom) .............................................................................................................................244
Používání sešívačky .........................................................................................................245
Vkládání sponek ...............................................................................................................247
Řešení potíží s uvíznutím při sešívání ..............................................................................249
Výměna tiskové kazety .....................................................................................................251

CSWW

xi

background image

Odstranění uvíznutého média ...........................................................................................253

Odstranění uvíznutého média z oblasti tiskové kazety ....................................253
Uvolnění uvíznutých médií ze vstupních zásobníků (HP LaserJet
3050/3052/3055 vše v jednom) ........................................................................254
Uvolnění uvíznutých médií ze vstupních zásobníků (HP LaserJet 3390/3392
vše v jednom) ...................................................................................................255
Odstranění uvíznutých médií z výstupní přihrádky ..........................................258
Odstranění uvíznutého média z přímé výstupní dráhy papíru (HP LaserJet
3390/3392 vše v jednom) .................................................................................259
Odstranění uvíznutého média z dráhy pro automatický oboustranný
(duplexní) tisk ...................................................................................................261
Odstranění uvíznutého média z automatického podavače dokumentů ...........264

Objednání nového spotřebního materiálu .........................................................................266

12 Správa a údržba zařízení

Informační stránky .............................................................................................................................268

Ukázková stránka .............................................................................................................268
Stránka využití ..................................................................................................................268
Konfigurační stránka .........................................................................................................268
Stránka stavu spotřebního materiálu (HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom) .................270
Stránka konfigurace sítě ...................................................................................................271
Protokoly a sestavy faxu ...................................................................................................271

HP ToolboxFX ...................................................................................................................................272

Zobrazení panelu HP ToolboxFX .....................................................................................272
Stav ...................................................................................................................................273

Protokol událostí ..............................................................................................273

Upozornění .......................................................................................................................274

Nastavení stavových upozornění .....................................................................274
Nastavení e-mailových upozornění ..................................................................274

Fax ....................................................................................................................................275

Úlohy faxu ........................................................................................................275
Telefonní seznam faxu .....................................................................................275
Protokol odeslání faxu ......................................................................................277
Protokol přijetí faxu ..........................................................................................277

Nápověda .........................................................................................................................277
Nastavení systému ...........................................................................................................278

Informace o zařízení ........................................................................................278
Manipulace s papírem ......................................................................................279
Kvalita tisku ......................................................................................................279
Typy papíru ......................................................................................................279
Systémová nastavení .......................................................................................280
Servis ...............................................................................................................280
Dotazování zařízení .........................................................................................280

Tisková nastavení .............................................................................................................280

Tisk ...................................................................................................................280
PCL 5e .............................................................................................................281
PostScript .........................................................................................................281

Nastavení sítě ...................................................................................................................281

Konfigurovat zařízení Macintosh (Mac OS X V10.3 a Mac OS X V10.4) ..........................................282
Integrovaný webový server ...............................................................................................................283

xii

CSWW

background image

Funkce ..............................................................................................................................283

Správa spotřebního materiálu ...........................................................................................................284

Kontrola stavu a objednávání spotřebního materiálu (pouze HP LaserJet 3390/3392 vše
v jednom) ..........................................................................................................................284

Kontrola stavu spotřebního materiálu pomocí ovládacího panelu ...................284
Kontrola stavu spotřebního materiálu pomocí panelu HP ToolboxFX .............284

Skladování spotřebního materiálu ....................................................................................285
Výměna a recyklace spotřebního materiálu ......................................................................285
Zásady společnosti HP týkající se neoriginálního spotřebního materiálu .........................285

Reset tiskárny v případě použití neoriginálního spotřebního materiálu
(HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom) ...........................................................285

Horká linka pro podvody ...................................................................................................286

Čištění zařízení .................................................................................................................................287

Čištění povrchu .................................................................................................................287
Čištění skla a bílé desky skeneru (HP LaserJet 3050 vše v jednom) ...............................287
Čištění skla skeneru (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 vše v jednom) ........................288
Čištění výplně víka HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 vše v jednom) ...........................289
Čištění jednotky podávacího válce automatického podavače dokumentů (HP LaserJet
3052/3055/3390/3392 vše v jednom) ...............................................................................290
Čištění dráhy papíru .........................................................................................................293

Postup čištění dráhy papíru z panelu HP ToolboxFX ......................................293
Postup čištění dráhy papíru z ovládacího panelu zařízení ...............................294

Výměna tiskové kazety ......................................................................................................................295
Výměna automatického podavače dokumentů na zařízení HP LaserJet 3390/3392 vše v
jednom ...............................................................................................................................................297
Výměna jednotky podávacího válce a přítlačného ramena automatického podavače dokumentů
(HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 vše v jednom) ..........................................................................299

13 0dstraňování problémů

Kontrolní seznam pro odstraňování problémů ..................................................................................304
Odstranění uvíznutého papíru ...........................................................................................................308

Důvody uvíznutí ................................................................................................................308
Tipy, jak předcházet uvíznutí ............................................................................................308
Místa uvíznutého média ....................................................................................................309
Oblast tiskové kazety ........................................................................................................309
Vstupní zásobníky (HP LaserJet 3050/3052/3055 vše v jednom) ....................................311
Vstupní zásobníky (HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom) .............................................312
Výstupní přihrádka ............................................................................................................315
Přímá výstupní dráha papíru (HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom) .............................315
Dráha pro automatický oboustranný (duplexní) tisk (HP LaserJet 3390/3392 vše v
jednom) .............................................................................................................................317
Uvíznutí v automatickém podavači dokumentů ................................................................320

Zprávy ovládacího panelu .................................................................................................................323

Výstražné a varovné zprávy .............................................................................................323

Tabulky výstražných a varovných zpráv ..........................................................323

Kritické chybové zprávy ....................................................................................................330

Tabulky kritických chybových zpráv .................................................................330

Potíže při tisku ...................................................................................................................................333

Potíže s kvalitou tisku .......................................................................................................333

Zlepšení kvality tisku ........................................................................................333

CSWW

xiii

background image

Pochopení nastavení kvality tisku ...................................................333

Dočasná změna nastavení kvality tisku ..........................333
Změna nastavení kvality tisku pro všechny budoucí
tiskové úlohy ...................................................................333

Identifikace a odstranění vad tisku ...................................................................334

Kontrolní seznam kvality tisku .........................................................334
Obecné problémy s kvalitou tisku ....................................................335

Problémy při manipulaci s médii .......................................................................................339

Pokyny pro používání tiskových médií .............................................................339
Odstraňování problémů s tiskovými médii .......................................................339

Potíže s výkonem .............................................................................................................341

Potíže s faxováním ............................................................................................................................342

Potíže s příjmem faxů .......................................................................................................342
Potíže s odesíláním faxů ..................................................................................................344
Potíže s hlasovým voláním ...............................................................................................346
Potíže při manipulací s médii ............................................................................................346
Potíže s výkonem .............................................................................................................348

Potíže při kopírování .........................................................................................................................349

Předcházení potížím .........................................................................................................349
Potíže s obrázkem ............................................................................................................349
Problémy při manipulaci s médii .......................................................................................350
Potíže s výkonem .............................................................................................................352

Potíže se skenováním .......................................................................................................................353

Odstraňování problémů s naskenovaným obrázkem .......................................................353
Problémy s kvalitou skenování .........................................................................................355

Předcházení potížím ........................................................................................355
Odstraňování problémů s kvalitou skenování ..................................................355

Problémy se sítí .................................................................................................................................357

Kontrola, zda je zařízení zapnuto a ve stavu online .........................................................357
Řešení problémů při komunikaci zařízení se sítí ..............................................................357

Problémy s displejem ovládacího panelu ..........................................................................................359
Problémy se sešívačkou (HP LaserJet 3392 vše v jednom) .............................................................359
Řešení problémů při použití jazyka PostScript (PS) ..........................................................................360
Řešení obecných potíží v systému Macintosh ..................................................................................361

Problémy v systémech Mac OS X V10.3 a Mac OS X V10.4 ...........................................361

Nástroje pro odstraňování problémů .................................................................................................363

Stránky a sestavy zařízení ................................................................................................363

Ukázková stránka .............................................................................................363
Konfigurační stránka ........................................................................................363
Stránka stavu spotřebního materiálu (HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom) 363

Faxové sestavy .................................................................................................................364

Protokol činností faxu .......................................................................................365
Sestava faxových volání ..................................................................................365
Sestava telefonního seznamu ..........................................................................365
Sestava účtovacích kódů .................................................................................366

HP ToolboxFX ..................................................................................................................366

Zobrazení panelu HP ToolboxFX .....................................................................366
Karta Odstraňování problémů ..........................................................................366

Nabídka Servis .................................................................................................................368

Obnovení výchozích nastavení z výroby ..........................................................368

xiv

CSWW

background image

Čištění dráhy papíru .........................................................................................368
Trasování protokolu T.30 .................................................................................369
Archivní tisk ......................................................................................................369

Dodatek A Příslušenství a informace o objednání

Spotřební materiál .............................................................................................................................372
Paměť (HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom) ................................................................................372
Kabely a příslušenství k rozhraní ......................................................................................................372
Příslušenství pro manipulaci s papírem (HP LaserJet 3390 vše v jednom) ......................................373
Díly vyměnitelné uživatelem ..............................................................................................................373
Papír a jiná tisková média .................................................................................................................373
Dodatečná dokumentace ..................................................................................................................375

Dodatek B Servis a podpora

Prohlášení o omezené záruce HP .....................................................................................................378
Prohlášení o omezené záruce na tiskové kazety ..............................................................................379
Dostupnost podpory a servisu ...........................................................................................................380
Středisko služeb zákazníkům společnosti HP ...................................................................................380
Servis hardwaru ................................................................................................................................381
Rozšířená záruka ..............................................................................................................................381
Pokyny pro opětovné zabalení tiskárny .............................................................................................382

Dodatek C Technické údaje zařízení

Rozměry ............................................................................................................................................384
Elektrotechnické specifikace .............................................................................................................384
Spotřeba energie ...............................................................................................................................385
Specifikace provozního prostředí ......................................................................................................385
Akustické emise ................................................................................................................................386

Dodatek D Informace o předpisech

Soulad s normou FCC .......................................................................................................................388
Program šetření životního prostředí ..................................................................................................389

Ochrana životního prostředí .............................................................................................389
Tvorba ozonu ....................................................................................................................389
Spotřeba energie ..............................................................................................................389
Tiskový spotřební materiál HP LaserJet ...........................................................................390
Nederlands .......................................................................................................................391
Taiwan ..............................................................................................................................392
Likvidace odpadu uživateli v domácnostech v Evropské unii ...........................................392
Dokument o bezpečnosti práce s materiálem ...................................................................392
Další informace .................................................................................................................392

Zákon na ochranu spotřebitelů telekomunikačních služeb (Spojené státy) ......................................393
Požadavky IC CS-03 .........................................................................................................................394
Prohlášení EU pro telekomunikační provoz ......................................................................................395
Prohlášení Nového Zélandu o telekomunikacích ..............................................................................395
Prohlášení o shodě (HP LaserJet 3390, 3392, 3055 a 3050) ...........................................................396
Prohlášení o shodě (HP LaserJet 3052) ...........................................................................................397
Prohlášení o bezpečnosti pro danou zemi/oblast ..............................................................................398

Laser safety statement .....................................................................................................398

CSWW

xv

background image

Canadian DOC statement .................................................................................................398
Korean EMI statement ......................................................................................................398
Finnish laser statement .....................................................................................................399

Slovník pojmů ..................................................................................................................................................401

Rejstřík...............................................................................................................................................................405

xvi

CSWW

background image

1