HP LaserJet 3050 All in One Printer - Problémy v systémech Mac OS X V10.3 a Mac OS X V10.4

background image

Problémy v systémech Mac OS X V10.3 a Mac OS X V10.4

Tabulka 13-4

Problémy v systémech Mac OS X V10.3 a Mac OS X V10.4

V Tiskovém centru není uvedený ovladač tiskárny.

Příčina

Řešení

Software zařízení nebyl nainstalován nebo nebyl nainstalován
správně.

Ujistěte se, že je soubor PPD v této složce na pevném disku:

Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/

<jazyk>.lproj

, kde „<jazyk>“ zastupuje dvoupísmenný kód

používaného jazyka. Pokud to bude nutné, nainstalujte software
znovu. Pokyny naleznete v Instalační příručce.

Soubor PPD je poškozený.

Odstraňte soubor PPD z následující složky na pevném disku:

Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/

<jazyk>.lproj

, kde „<jazyk>“ zastupuje dvoupísmenný kód

používaného jazyka. Nainstalujte software znovu. Pokyny naleznete
v Instalační příručce.

Název zařízení, adresa IP nebo název hostitele „rendezvous“ nebo „bonjours“ se nezobrazuje v seznamu v tiskovém centru.

Příčina

Řešení

Zařízení pravděpodobně není připraveno.

Zkontrolujte, zda jsou kabely správně připojeny, zařízení je zapnuté
a indikátor Připraveno svítí. Při připojení přes rozhraní USB nebo
ethernetový rozbočovač zkuste použít přímé připojení k počítači nebo
jiný port.

Používá se nesprávný název zařízení, chybná adresa IP nebo
nesprávný název hostitele „rendezvous“ nebo „bonjours“.

Zkontrolujte název zařízení, adresu IP nebo název hostitele
„rendezvous“ nebo „bonjours“ vytisknutím konfigurační stránky podle
pokynů v části

Konfigurační stránka

. Zkontrolujte, zda název

tiskárny, adresa IP nebo název hostitele „rendezvous“ nebo
„bonjours“ na konfigurační stránce odpovídá názvu zařízení, adrese
IP nebo názvu hostitele „rendezvous“ nebo „bonjours“ v Tiskovém
centru.

Kabel rozhraní je vadný nebo nemá dostatečnou kvalitu.

Vyměňte kabel rozhraní. Používejte kvalitní kabel.

Tisková úloha nebyla odeslána na správnou tiskárnu.

Příčina

Řešení

Tisková fronta může být zastavena.

Restartujte tiskovou frontu. Otevřete okno Sledování tisku a zvolte
položku Spustit úlohy.

Používá se nesprávný název zařízení nebo adresa IP. Úloha mohla
být přijata na jiném zařízení se stejným nebo podobným názvem,
adresou IP nebo názvem hostitele „rendezvous“ nebo „bonjours“.

Zkontrolujte název zařízení, adresu IP nebo název hostitele
„rendezvous“ nebo „bonjours“ vytisknutím konfigurační stránky podle
pokynů v části

Konfigurační stránka

. Zkontrolujte, zda název

tiskárny, adresa IP nebo název hostitele „rendezvous“ nebo
„bonjours“ na konfigurační stránce odpovídá názvu zařízení, adrese
IP nebo názvu hostitele „rendezvous“ nebo „bonjours“ v Tiskovém
centru.

CSWW

Řešení obecných potíží v systému Macintosh

361

background image

Soubor EPS (Encapsulated PostScript) se nevytiskne se správnými písmy.

Příčina

Řešení

Tento problém nastává při práci s některými programy.

Pokuste se před tiskem stáhnout do zařízení typy písma
obsažené v souboru EPS.

Odešlete soubor místo binárního kódování ve formátu ASCII.

Nelze tisknout pomocí karty USB od jiného výrobce.

Příčina

Řešení

Tato chyba nastává, když není nainstalován software pro tiskárny s
rozhraním USB.

Při přidávání karty USB od jiného výrobce možná budete potřebovat
software Apple USB Adapter Card Support. Nejnovější verze tohoto
softwaru je k dispozici na webových stránkách společnosti Apple.

Pokud se připojujete pomocí kabelu USB, zařízení se po zvolení ovladače nezobrazí v Tiskovém centru systému Macintosh.

Příčina

Řešení

Tento problém je způsoben buď softwarovou nebo hardwarovou
komponentou.

Řešení potíží se softwarem

Zkontrolujte, zda používaný systém Macintosh podporuje
rozhraní USB.

Zkontrolujte, zda používáte operační systém Mac OS X V10.3
nebo Mac OS X V10.4.

Zkontrolujte, zda je počítač Macintosh vybaven příslušným
softwarem rozhraní USB od společnosti Apple.

Řešení potíží s hardwarem

Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté.

Zkontrolujte, zda je kabel USB správně připojen.

Zkontrolujte, zda používáte odpovídající vysokorychlostní kabel
USB.

Zajistěte, aby nebylo nainstalováno příliš mnoho zařízení USB
souběžně odebírajících energii. Odpojte všechna souběžně
pracující zařízení a připojte kabel přímo k portu USB
hostitelského počítače.

Zkontrolujte, zda v řetězci nejsou za sebou zapojeny dva
nenapájené rozbočovače USB. Odpojte všechna souběžně
pracující zařízení a připojte kabel přímo k portu USB
hostitelského počítače.

Poznámka

Klávesnice počítače iMac je nenapájený

rozbočovač USB.

Tabulka 13-4

Problémy v systémech Mac OS X V10.3 a Mac OS X V10.4 (pokračování)

362

Kapitola 13 0dstraňování problémů

CSWW