HP LaserJet 3050 All in One Printer - Protokol činností faxu

background image

Protokol činností faxu

Protokol činností faxu obsahuje chronologicky uspořádaný seznam posledních 40 přijatých, odeslaných
a odstraněných faxů spolu s informacemi o chybách, k nimž při zpracování těchto faxů došlo.

Postup při tisku protokolu činností faxu

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Sestavy a pak stiskněte tlačítko .

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Protokol činnosti faxu a pak stiskněte tlačítko .

4.

Stisknutím tlačítka vyberte možnost Vytisknout protokol ihned. Zařízení ukončí režim
nastavení v nabídce a vytiskne protokol.