HP LaserJet 3050 All in One Printer - Zobrazení panelu HP ToolboxFX

background image

Zobrazení panelu HP ToolboxFX

Panel HP ToolboxFX otevřete jedním z následujících způsobů:

Na ploše operačního systému Windows poklepejte na ikonu HP ToolboxFX.

V nabídce Start systému Windows, zvolte příkaz Programy (nebo Všechny programy v systému
Windows XP) a klepněte na položku HP ToolboxFX.