HP LaserJet 3050 All in One Printer - Čištění dráhy papíru

background image

Čištění dráhy papíru

Zařízení je vybaveno speciálním čistícím režimem pro čištění dráhy papíru.

Poznámka

Pokud máte přístup k panelu HP ToolboxFX, společnost HP doporučuje využít k

čištění dráhy papíru tento panel HP ToolboxFX. Další informace naleznete v části

Čištění dráhy

papíru

.

Postup čištění dráhy papíru

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Servis a pak stiskněte tlačítko .

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Režim čištění a pak stiskněte tlačítko .

Zařízením pomalu projde jedna stránka. Po dokončení procesu stránku zahoďte.

4.

Po zobrazení výzvy vložte obyčejný papír formátu Letter nebo A4.

5.

Opětovným stisknutím tlačítka potvrdíte a zahájíte proces čištění.

Zařízením pomalu projde jedna stránka. Po dokončení procesu stránku zahoďte.

368

Kapitola 13 0dstraňování problémů

CSWW