HP LaserJet 3050 All in One Printer - Archivní tisk

background image

Archivní tisk

Archivní tisk vytvoří výstup, který je méně náchylný k rozmazání nebo vyprášení toneru. Archivní tisk
používejte k vytváření dokumentů, které chcete zachovat nebo archivovat.

Zapnutí archivního tisku

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Servis a pak stiskněte tlačítko .

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte možnost Archivní tisk, pak vyberte možnost Zapnuto nebo

Vypnuto a stiskněte tlačítko .

CSWW

Nástroje pro odstraňování problémů

369

background image

370

Kapitola 13 0dstraňování problémů

CSWW

background image

A