HP LaserJet 3050 All in One Printer - Trasování protokolu T.30

background image

Trasování protokolu T.30

Při odstraňování problémů s přenosem faxů použijte sestavu trasování protokolu T.30.

Tisk sestavy trasování protokolu T.30

Ze zařízení odešlete fax nebo ho do zařízení přijměte z jiného faxového zařízení a po jeho vytištění
vytiskněte sestavu trasování protokolu T.30.

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Servis a pak stiskněte tlačítko .

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Tisk T.30 a pak stiskněte tlačítko .

Zařízení ukončí režim nastavení v nabídce a vytiskne sestavy.