HP LaserJet 3050 All in One Printer - Dráha pro automatický oboustranný (duplexní) tisk (HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom)

background image

Dráha pro automatický oboustranný (duplexní) tisk (HP LaserJet

3390/3392 vše v jednom)

Chcete-li odstranit papír uvíznutý v cestě automatického oboustranného tisku, proveďte tyto kroky:

UPOZORNĚNÍ

K odstranění uvíznutého média nepoužívejte ostré předměty, jako jsou pinzety

nebo špičaté kleště. Na poškození způsobené ostrými objekty se nevztahuje záruka.

Při odstraňování uvíznutého média vytáhněte uvíznuté médium přímo ven ze zařízení.
Vytahováním uvíznutých médií ze zařízení pod úhlem můžete zařízení poškodit.

1.

Otevřete zadní výstupní dvířka.

2.

Otočte zelenými uvolňovacími páčkami směrem dolů.

3.

Vyjměte zásobník 2.

CSWW

Odstranění uvíznutého papíru

317

background image

4.

Stlačte zelenou páčku na dvířkách dráhy pro automatický oboustranný tisk na přední straně
zařízení.

5.

Uchopte oběma rukama boční strany vysunutého média a opatrně je vytáhněte ven ze zařízení.

6.

Zavřete dvířka cesty automatického oboustranného tisku.

7.

Znovu vložte hlavní vstupní zásobník (zásobník 2).

318

Kapitola 13 0dstraňování problémů

CSWW

background image

8.

Zavřete zadní výstupní přihrádku a poté otevřete dvířka pro automatický oboustranný tisk na zadní
straně zařízení.

9.

Uchopte oběma rukama boční strany vysunutého média a opatrně je vytáhněte ven ze zařízení.

10.

Zavřete dvířka cesty automatického oboustranného tisku.

CSWW

Odstranění uvíznutého papíru

319