HP LaserJet 3050 All in One Printer - Oblast tiskové kazety

background image

Oblast tiskové kazety

Chcete-li odstranit papír uvíznutý v oblasti tiskových kazet, proveďte tyto kroky:

UPOZORNĚNÍ

K odstranění uvíznutého papíru nepoužívejte ostré předměty, jako jsou pinzety

nebo špičaté kleště. Na poškození způsobené ostrými objekty se nevztahuje záruka.

Při odstraňování uvíznutého média vytáhněte uvíznuté médium přímo ven ze zařízení.
Vytahováním uvíznutých médií ze zařízení pod úhlem můžete zařízení poškodit.

1.

Otevřete dvířka tiskové kazety a vyjměte tiskovou kazetu.

HP LaserJet 3390/3392

HP LaserJet 3050

HP LaserJet 3052/3055

UPOZORNĚNÍ

Aby se zabránilo poškození tiskové kazety, snažte se ji co nejméně

vystavovat přímému světlu.

2.

U zařízení HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom otevřete zadní výstupní dvířka a otočte zelené
tlakové páčky směrem dolů.

CSWW

Odstranění uvíznutého papíru

309

background image

3.

Uchopte oběma rukama boční strany vysunutého média a opatrně je vytáhněte ven ze zařízení.

HP LaserJet 3390/3392

HP LaserJet 3050

HP LaserJet 3052/3055

4.

Vraťte tiskovou kazetu na místo a zavřete dvířka tiskové kazety.

HP LaserJet 3390/3392

HP LaserJet 3050

HP LaserJet 3052/3055

5.

U zařízení HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom zavřete zadní výstupní dvířka.

310

Kapitola 13 0dstraňování problémů

CSWW