HP LaserJet 3050 All in One Printer - Tipy, jak předcházet uvíznutí

background image

Tipy, jak předcházet uvíznutí

Zkontrolujte, zda není vstupní zásobník přeplněn. Kapacita vstupního zásobníku závisí na typu
použitého tiskového média.

Zkontrolujte, zda jsou vymezovače médií správně nastavené.

Zkontrolujte, zda je vstupní zásobník správně umístěn.

Nepřidávejte tisková média do vstupního zásobníku zařízení během tisku.

Používejte pouze typy a velikosti médií doporučené společností HP. Další informace o typech
tiskových médií naleznete v části

Technické údaje médií

.

Nenechávejte ve výstupní přihrádce příliš mnoho listů tiskových médií. Kapacita výstupní přihrádky
závisí na typu tiskových médií a použitém množství toneru.

Zkontrolujte připojení k napájení. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel pevně připojen k zařízení i ke
zdroji napájení. Napájecí kabel zapojte do uzemněné elektrické zásuvky.

308

Kapitola 13 0dstraňování problémů

CSWW