HP LaserJet 3050 All in One Printer - Uvíznutí v automatickém podavači dokumentů

background image

Uvíznutí v automatickém podavači dokumentů

Příležitostně mohou média během úloh kopírování, skenování nebo faxování uvíznout.

Na uvíznutí média vás upozorní zpráva Uvíznutí dokumentu v podavači. Odstraňte uvíznutí a znovu
vložte dokument.
, která se zobrazí na displeji ovládacího panelu zařízení.

Do vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů jsou nesprávně vložena média nebo
je přeplněný. Další informace naleznete v části

Vkládání dokumentů při faxování, kopírování a

skenování

.

Média nevyhovují specifikacím společnosti HP, jako je například formát a typ. Další informace
naleznete v části

Technické údaje médií

.

Odstranění médií uvíznutých v automatickém podavači dokumentů (HP LaserJet 3050 vše v

jednom)

1.

Otevřete víko podavače.

2.

Opatrně odstraňte uvízlá média. Opatrně vyjměte list papíru, aniž byste ho roztrhli.

3.

Zavřete víko podavače.

Odstranění médií uvíznutých v automatickém podavači dokumentů (HP LaserJet

3052/3055/3390/3392 vše v jednom)

1.

Otevřete kryt ADF.

Poznámka

Zkontrolujte, zda byla odstraněna ochranná páska z vnitřku podavače ADF.

320

Kapitola 13 0dstraňování problémů

CSWW

background image

2.

Odstraňte kryt pro vyjímání uvíznutého papíru. Zvedejte dva úchyty oběma rukama, dokud kryt
neuvolníte. Otočte a vytáhněte kryt a odložte jej stranou.

3.

Zvedněte zelenou páčku a otáčejte záchytným mechanismem, dokud ho neotevřete.

4.

Opatrně vyjměte list papíru, aniž byste ho roztrhli. Pokud cítíte odpor, přejděte k dalšímu kroku.

5.

Otevřete víko ADF a opatrně médium oběma rukama uvolněte.

6.

Uvolněné médium jemně vytáhněte v naznačeném směru.

CSWW

Odstranění uvíznutého papíru

321

background image

7.

Zavřete víko skleněné desky skeneru.

HP LaserJet
HP LaserJet 3390/3392

3052/3055

8.

Posuňte zelenou páčku do dolní polohy.

9.

Vraťte kryt pro vyjímání uvíznutého papíru podle obrázku na původní místo. Zatlačte na oba úchyty
směrem dolů, až kryt zapadne na své místo. Namontujte kryt pro vyjímání uvíznutého papíru
správně, jinak může dojít k dalšímu uvíznutí papíru.

10.

Zavřete víko podavače ADF.

322

Kapitola 13 0dstraňování problémů

CSWW