HP LaserJet 3050 All in One Printer - Vstupní zásobníky (HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom)

background image

Vstupní zásobníky (HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom)

Chcete-li odstranit papír uvíznutý ve vstupních zásobnících, proveďte tyto kroky:

UPOZORNĚNÍ

K odstranění uvíznutého média nepoužívejte ostré předměty, jako jsou pinzety

nebo špičaté kleště. Na poškození způsobené ostrými objekty se nevztahuje záruka.

Při odstraňování uvíznutého média vytáhněte uvíznuté médium přímo ven ze zařízení.
Vytahováním uvíznutých médií ze zařízení pod úhlem můžete zařízení poškodit.

1.

Otevřete zadní výstupní dvířka.

2.

Otočte zelenými uvolňovacími páčkami směrem dolů.

3.

Otevřete dvířka jednostránkového prioritního vstupního zásobníku (zásobník 1).

HP LaserJet 3390/3392

312

Kapitola 13 0dstraňování problémů

CSWW

background image

4.

Uchopte oběma rukama boční strany vysunutého média a opatrně je vytáhněte ven ze zařízení.

HP LaserJet 3390/3392

5.

Zavřete dvířka jednostránkového prioritního vstupního zásobníku (zásobník 1).

HP LaserJet 3390/3392

6.

Otevřete zásobník 2 a zásobník 3.

7.

Uchopte oběma rukama boční strany vysunutého média a opatrně je vytáhněte ven ze zařízení.

CSWW

Odstranění uvíznutého papíru

313

background image

8.

Pokud není vidět žádné uvíznuté médium, otevřete dvířka tiskové kazety, vyjměte tiskovou kazetu
a otočte horním unašečem médií. Opatrně vytáhněte média nahoru a ven ze zařízení.

9.

Zavřete hlavní vstupní zásobník (zásobník 2).

10.

Zavřete zadní výstupní dvířka.

314

Kapitola 13 0dstraňování problémů

CSWW