HP LaserJet 3050 All in One Printer - Předcházení potížím

background image

Předcházení potížím

Následuje několik jednoduchých kroků, které lze použít ke zvýšení kvality kopírování:

Kopírujte ze skleněné desky skeneru. Docílíte tak kvalitnějších kopií než při kopírování
z automatického podavače dokumentů (ADF).

Používejte kvalitní předlohy.

Média vkládejte správně. Při nesprávném vložení se mohou média pootočit, což může vést
k neostrému tisku obrázků a problémům s programem pro rozpoznávání znaků. Další informace
naleznete v části

Vkládání dokumentů při faxování, kopírování a skenování

.

K ochraně předloh používejte ochranné fólie.

Poznámka

Zkontrolujte, zda média vyhovují specifikacím společnosti HP. Pokud média

vyhovují specifikacím společnosti HP, naznačují opakované problémy s podáváním, že je
opotřebovaný podávací válec nebo oddělovací podložka. Kontaktujte středisko služeb
zákazníkům společnosti HP. Další informace naleznete v části

Středisko služeb zákazníkům

společnosti HP

nebo na letáku, který je dodáván se zařízením.