HP LaserJet 3050 All in One Printer - Pokyny pro používání tiskových médií

background image

Pokyny pro používání tiskových médií

Pro dosažení nejlepších výsledků zkontrolujte, zda má papír dobrou kvalitu, nejsou na něm žádné
rýhy, vruby, trhliny, kazy, volné částečky, svorky, prach, záhyby, póry a nemá zvlněné nebo ohnuté
rohy.

Nejlepší kvality tisku lze dosáhnout při použití hladkého papíru. Hladší média obecně poskytují
lepší výsledky. Další informace naleznete v části

Technické údaje médií

.

Pokud si nejste jistí, jaký typ papíru vkládáte (např. bankovní nebo recyklovaný), zkontrolujte štítek
na balíku papíru.

Nepoužívejte média určená výhradně pro inkoustové tiskárny. Použijte média, která jsou určena
pro laserové tiskárny.

Nepoužívejte hlavičkový papír, který je potištěn nízkoteplotní barvou, jako jsou inkousty používané
u některých druhů termografie.

Nepoužívejte vystupující nebo vytlačovaný hlavičkový papír.

Zařízení používá teplo a tlak k fixaci toneru do papíru. Zkontrolujte, zda barevný papír nebo
předtištěné formuláře obsahují inkousty, které jsou vhodné pro tuto fixační teplotu (200°C po dobu
0,1 sekundy).

UPOZORNĚNÍ

Nedodržení těchto zásad může způsobit uvíznutí papíru nebo poškození

zařízení.