HP LaserJet 3050 All in One Printer - Potíže při manipulací s médii

background image

Potíže při manipulací s médii

Poznámka

Další informace o odstraňování uvíznutých médií najdete v části

Odstranění

uvíznutého papíru

.

Problém

Příčina

Řešení

Výtisk je zkosený.

Vstupní zásobník médií je
pravděpodobně přeplněný.

Odeberte ze vstupního zásobníku část
médií.

346

Kapitola 13 0dstraňování problémů

CSWW

background image

Problém

Příčina

Řešení

Vymezovače médií pravděpodobně
nebyly správně nastaveny nebo jsou
poškozené či úplně chybí.

Zkontrolujte, zda nejsou vymezovače
nastaveny vzhledem k papíru příliš těsně
nebo volně. Zkontrolujte, zda nejsou
vymezovače poškozeny nebo zda
nechybí, a v případě potřeby je
nahraďte.

Média nevyhovují specifikacím
společnosti HP.

Použijte média vyhovující specifikacím
společnosti HP. Další informace
naleznete v části

Technické údaje

médií

.

Stránky jsou zkroucené nebo zvrásněné. Média nevyhovují specifikacím

společnosti HP.

Použijte média vyhovující specifikacím
společnosti HP. Další informace
naleznete v části

Technické údaje

médií

.

Na stav stránek má pravděpodobně vliv
dráha papíru.

Otevřete zadní výstupní dvířka v zadní
části zařízení a použijte tuto dráhu
papíru.

Média pravděpodobně nejsou
skladována správně.

Pokud je to možné, skladujte média
v uzavřených balících při pokojové
teplotě.

Média byla ve vstupním zásobníku příliš
dlouho.

Média v zásobníku obraťte nebo je
otočte o 180°.

CSWW

Potíže s faxováním

347