HP LaserJet 3050 All in One Printer - Potíže s hlasovým voláním

background image

Potíže s hlasovým voláním

Problém

Příčina

Řešení

Telefon nebo telefonní záznamník
připojený k lince nepřijímá telefonní
hovory.

Faxový kabel není pravděpodobně
správně připojen.

Informace o kontrole instalace najdete v
úvodní příručce. Zařízení musí být
prvním zařízením připojeným k telefonní
lince.

Pravděpodobně není správně nastaven
režim odpovídání (počet zazvonění).

Informace o konfiguraci požadovaného
nastavení získáte v části

Nastavení

režimu odpovídání

nebo

Změna

nastavení počtu zazvonění

. Počet

zazvonění musí být nastaven na vyšší
hodnotu než u telefonního záznamníku.

Pravděpodobně nefunguje záznamník
nebo telefon.

Připojte telefon nebo telefonní
záznamník přímo do telefonní zásuvky a
zkontrolujte, zda takto funguje.