HP LaserJet 3050 All in One Printer - Odstraňování problémů s kvalitou skenování

background image

Odstraňování problémů s kvalitou skenování

Problém

Příčina

Řešení

Prázdné stránky

Předloha byla možná vložena vzhůru
nohama.

V případě automatického podavače
dokumentů (ADF) vložte předlohy do
vstupního zásobníku ADF horním
okrajem napřed a lícem nahoru. První
stránka, kterou chcete skenovat, se musí
nacházet nahoře.

Předlohu položte na skleněnou desku
skeneru lícem dolů. Levý horní roh
dokumentu by měl být v pravém dolním
rohu skleněné desky.

Příliš světlý nebo příliš tmavý výstup

Rozlišení a počet barev pravděpodobně
byly nastaveny nesprávně.

Zkontrolujte, zda jste správně nastavili
rozlišení a barvy. Viz část

Rozlišení

skeneru a barva

.

Nežádoucí čáry

Na skle skeneru je možná inkoust,
lepidlo, korekční kapalina nebo jiné
nežádoucí látky.

Vyčistěte povrch skleněné desky
skeneru. Další informace naleznete v
části

Čištění skla skeneru (HP LaserJet

3052/3055/3390/3392 vše v jednom)

.

Skleněná deska podavače ADF je
pravděpodobně špinavá.

Vyčistěte sklo podavače ADF. Další
informace naleznete v části

Čištění skla

skeneru (HP LaserJet
3052/3055/3390/3392 vše v jednom)

.

CSWW

Potíže se skenováním

355

background image

Problém

Příčina

Řešení

Černé tečky nebo šmouhy

Na skle skeneru je možná inkoust,
lepidlo, korekční kapalina nebo jiné
nežádoucí látky.

Vyčistěte povrch skleněné desky
skeneru. Další informace naleznete v
části

Čištění skla skeneru (HP LaserJet

3052/3055/3390/3392 vše v jednom)

.

Neostrý text

Rozlišení a počet barev pravděpodobně
byly nastaveny nesprávně.

Zkontrolujte, zda jste správně nastavili
rozlišení a barvy. Viz část

Rozlišení

skeneru a barva

.

356

Kapitola 13 0dstraňování problémů

CSWW