HP LaserJet 3050 All in One Printer - Předcházení potížím

background image

Předcházení potížím

Následuje několik jednoduchých kroků, pomocí kterých lze zvýšit kvalitu kopírování a skenování.

Ke skenování používejte místo vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů (ADF)
přímo skleněnou desku skeneru.

Používejte vysoce kvalitní předlohy.

Média vkládejte správně. Nejsou-li média vložena správně, mohou se zavést šikmo, což má za
následek nejasný obrázek. Další informace naleznete v části

Vkládání médií do vstupních

zásobníků

.

Nastavte software podle toho, jak chcete naskenovanou stránku použít. Další informace naleznete
v části

Rozlišení skeneru a barva

.

Podává-li zařízení často více než jednu stránku najednou, možná bude potřeba vyměnit oddělovací
podložku. Kontaktujte středisko služeb zákazníkům společnosti HP. Další informace naleznete v
části

Středisko služeb zákazníkům společnosti HP

nebo na letáku, který je dodáván se zařízením.

K ochraně předloh používejte ochranné fólie.