HP LaserJet 3050 All in One Printer - Problémy s displejem ovládacího panelu

background image

Problémy s displejem ovládacího panelu

UPOZORNĚNÍ

Černé čáry nebo tečky se na displeji ovládacího panelu zařízení mohou objevit

kvůli statické elektřině. Nedotýkejte se displeje ovládacího panelu zařízení, pokud se existuje
možnost, že jste nabiti statickou elektřinou (například při chůzi po koberci v prostředí s nízkou
vlhkostí).

Pokud je zařízení vystaveno vlivům elektrického nebo magnetického pole, mohou se na displeji
ovládacího panelu zařízení nečekaně objevit čáry nebo tečky, nebo bude displej prázdný. Problém
vyřešíte následujícím postupem:

1.

Vypněte zařízení.

2.

Přemístěte zařízení pryč z elektrického nebo magnetického pole.

3.

Zařízení znovu zapněte.