HP LaserJet 3050 All in One Printer - Kontrola, zda je zařízení zapnuto a ve stavu online

background image

Kontrola, zda je zařízení zapnuto a ve stavu online

Kontrola, zda je zařízení zapnuto a ve stavu online

Chcete-li zkontrolovat, zda je zařízení připraveno k tisku, zkontrolujte následující skutečnosti.

1.

Je zařízení připojeno k napájení a je zapnuté?

Zkontrolujte, zda je zařízení zapojeno do elektrické zásuvky a zapnuto. Jestliže se tím problém
nevyřeší, může jít o vadný napájecí kabel, vadný zdroj napájení nebo o závadu na zařízení.

2.

Svítí na zařízení indikátor

Připraveno

?

Pokud indikátor bliká, pravděpodobně budete muset počkat na dokončení aktuální úlohy.

3.

Je displej ovládacího panelu zařízení prázdný?

Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté.

Zkontrolujte, zda je zařízení správně nainstalováno.

4.

Zobrazuje displej ovládacího panelu jinou zprávu než Připraveno?

Úplný seznam zpráv ovládacího panelu a nápravných opatření naleznete v dokumentaci k
zařízení.