HP LaserJet 3050 All in One Printer - Problémy se sešívačkou (HP LaserJet 3392 vše v jednom)

background image

Problémy se sešívačkou (HP LaserJet 3392 vše v jednom)

Sešívačka je konstruována tak, aby v ní nedochází k uvíznutí. Abyste snížili riziko uvíznutí při sešívání,
nesešívejte více než 20 stránek média (80 g/m

2

).

Sešívačka nesešívá stránky.

Příčina

Řešení

Dvířka sešívačky nejsou zcela zavřena.

Zkontrolujte, zda jsou dvířka sešívačky zcela zavřená.

V sešívačce došlo k uvíznutí.

Odstraňte uvíznutí. V části

Řešení potíží s uvíznutím při

sešívání

naleznete pokyny pro odstranění uvíznutí při

sešívání.

CSWW

Problémy s displejem ovládacího panelu

359