HP LaserJet 3050 All in One Printer - Nastavení režimu odpovídání

background image

Nastavení režimu odpovídání

Podle potřeby můžete režim odpovídání zařízení nastavit na možnost Automaticky nebo Ruční.
Výchozí nastavení od výrobce je Automaticky.

Automatický režim: V tomto režimu odpovídání přijme zařízení příchozí volání po zadaném počtu
zazvonění nebo v případě rozpoznání zvláštních faxových tónů. Informace o zadání počtu
zazvonění naleznete v části

Změna nastavení počtu zazvonění

.

Ruční režim:V tomto režimu odpovídání zařízení na příchozí volání nereaguje. Příjem faxu je
nutné spustit ručně, a to buď stisknutím tlačítka

Spustit fax

na ovládacím panelu, nebo zvednutím

sluchátka telefonu připojeného ke stejné lince a vytočením kódu 1-2-3 (pouze v režimu tónového
vytáčení).

Poznámka

Většina uživatelů ponechává režim odpovídání nastavený na možnost

Automaticky. Volající, kteří vytočí číslo faxu, však uslyší faxové tóny, pokud není hovor přijat,
nebo pokud nezavěsí do zadaného počtu zazvonění. Jestliže nechcete, aby volající slyšeli faxové
tóny, nastavte možnost Ruční. Nastavíte-li však režim na možnost Ruční, nezapomeňte, že
faxová volání nebudou automaticky přijímána.

Nastavení režimu odpovídání

Chcete-li nastavit nebo změnit režim odpovídání, postupujte podle následujících pokynů:

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Nastavení faxu a pak stiskněte tlačítko .

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Nastavení přijímání faxů a pak stiskněte tlačítko .

4.

Stisknutím tlačítka vyberte možnost Režim odpovědi.

Na ovládacím panelu se zobrazí nově určené nastavení režimu odpovídání.

100

Kapitola 6 Fax

CSWW