HP LaserJet 3050 All in One Printer - Nastavení společných telefonních linek pro příjem faxů

background image

Nastavení společných telefonních linek pro příjem faxů

Je-li toto nastavení zapnuto, můžete zahájit příjem faxu do zařízení postupným stisknutím tlačítek 1-2-3
na číselníku telefonu (pouze v režimu tónové volby). Výchozí nastavení je Zapnuto. Pokud používáte
pulzní vytáčení nebo poskytuje-li vaše telefonní společnost službu, které je přiřazeno číslo 1-2-3,
vypněte toto nastavení. V případě konfliktu služby s nastavením zařízení nebude daná služba
poskytovaná telekomunikační společností k dispozici.

Nastavení společných telefonních linek pro příjem faxů

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Nastavení faxu a pak stiskněte tlačítko .

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Nastavení přijímání faxů a pak stiskněte tlačítko .

4.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Faxová linka a pak stiskněte tlačítko .

5.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto a pak zvolenou hodnotu uložte

stisknutím tlačítka .

104

Kapitola 6 Fax

CSWW