HP LaserJet 3050 All in One Printer - Odeslání faxu vytočením čísla na připojeném telefonu

background image

Odeslání faxu vytočením čísla na připojeném telefonu

V některých případech může být třeba vytočit číslo faxu z telefonu připojeného ke stejné lince jako
zařízení. Pokud například odesíláte fax někomu, kdo má zařízení přepnuté do režimu ručního příjmu,
můžete mu nejprve zatelefonovat a sdělit mu, že odesíláte fax.

Odeslání faxu vytočením čísla na telefonu

Poznámka

Telefon musí být připojen k „telefonnímu“ portu (k portu označenému ikonou

telefonu).

1.

Vložte dokument do vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů (ADF).

Poznámka

Při odesílání faxu vytočením čísla na telefonu nelze použít skleněnou desku

skeneru (HP LaserJet 3055/3390/3392 vše v jednom).

2.

Zvedněte sluchátko telefonu připojeného ke stejné lince jako zařízení. Vytočte faxové číslo pomocí
číselných tlačítek na telefonu.

3.

Jakmile se volaný účastník ohlásí, požádejte jej o spuštění faxu.

4.

Počkejte, až uslyšíte faxové signály, stiskněte tlačítko

Spustit fax

, počkejte, až se na displeji zobrazí

zpráva Připojování, a zavěste telefon.