HP LaserJet 3050 All in One Printer - Změna detekce oznamovacího tónu

background image

Změna detekce oznamovacího tónu

Za normálních okolností začne zařízení vytáčet faxové číslo okamžitě. Pokud je zařízení připojeno ke
stejné lince jako telefon, zapněte nastavení detekce oznamovacího tónu. Zařízení tak nezačne odesílat
fax v době, kdy používáte telefon.

Výchozí hodnota detekce oznamovacího tónu nastavená výrobcem je Zapnuto pro Francii a Maďarsko
a Vypnuto pro všechny ostatní země/oblasti.

Změna nastavení detekce oznamovacího tónu

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Nastavení faxu a pak stiskněte tlačítko .

3.

Jedním stisknutím tlačítka

>

zvolte Nastavení odesílání faxů a poté stiskněte tlačítko .

4.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Vyčkat na oznamovací tón a pak stiskněte tlačítko

.

5.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto a pak stiskněte tlačítko .

CSWW

Další způsoby nastavení faxu

103