HP LaserJet 3050 All in One Printer - Používání nastavení počtu zazvonění

background image

Používání nastavení počtu zazvonění

Doporučený počet zazvonění pro jednotlivé typy telefonní linky je uveden v následující tabulce.

Typ telefonní linky

Doporučený počet zazvonění

Vyhrazená faxová linka (pouze příjem faxových volání)

Nastavte počet zazvonění v rozmezí hodnot uvedeném na
ovládacím panelu. (Minimální a maximální počet zazvonění se
liší podle země/oblasti.)

Jedna linka se dvěma různými čísly a službou různých
způsobů vyzvánění

Jedno či dvě zazvonění. (Používáte-li na druhém telefonním
čísle této linky telefonní záznamník nebo počítač se službou
hlasové pošty, je třeba pro zařízení nastavit vyšší počet
zazvonění než u telefonního záznamníku. Viz také část

Změna

způsobů vyzvánění (charakteristické vyzvánění)

.)

Sdílená linka (příjem faxových i hlasových volání) s pouze
jedním připojeným telefonem

Pět či více zazvonění.

Sdílená linka (příjem faxových i hlasových volání) s připojeným
telefonním záznamníkem nebo počítačem se službou hlasové
pošty

O dvě zazvonění více než pro telefonní záznamník nebo
počítač se službou hlasové pošty.