HP LaserJet 3050 All in One Printer - Odesílání a přijímání faxů pomocí počítače

background image

Odesílání a přijímání faxů pomocí počítače

Tato část obsahuje základní pokyny pro odesílání faxů pomocí softwaru dodávaného s tímto zařízením.
Všechna ostatní témata týkající se softwaru jsou obsažena v nápovědě k softwaru, kterou otevřete z
nabídky Nápověda v dané aplikaci.

Poznámka

Faxový software HP a software HP ToolboxFX nejsou k dispozici v operačním

systému Windows 98 a Windows Me. Software HP ToolboxFX není k dispozici v operačních
systémech Macintosh.

Poznámka

Příjem faxů pomocí počítače není podporován v systémech Macintosh.

Elektronické dokumenty můžete z počítače faxovat v případě, že budou splněny následující požadavky:

Zařízení je připojeno přímo k počítači nebo je k počítači připojeno přes síť s protokolem TCP/IP.

Software k zařízení je nainstalován v počítači.

Používáte systém Microsoft Windows 2000 nebo XP nebo systém Mac OS X V10.3 nebo Mac OS
X V10.4.

Odeslání faxu ze softwaru (Windows 2000 nebo XP)

Postup pro odesílání faxů se liší v závislosti na specifikacích používaného systému. Následují
nejobvyklejší kroky.

1.

V nabídce Start klepněte na volbu Programy (nebo Všechny programy v systému Windows XP)
a poté na volbu Hewlett-Packard.

2.

Klepněte na možnost HP LaserJet vše v jednom a pak na možnost Odeslat fax. Zobrazí se
software pro faxování.

3.

Zadejte faxové číslo jednoho či více příjemců.

4.

Vložte dokument do vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů (ADF).

5.

Přidejte titulní stránku. (Tento krok je volitelný.)

6.

Klepněte na možnost Odeslat nyní.

Poznámka

Fax lze také odeslat ze softwaru HP ToolboxFX tak, že přejdete do části Úlohy

faxu a klepnete na tlačítko Odeslání faxu.

Odeslání faxu ze softwaru (Mac OS X V10.3)

1.

Vložte dokument do vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na skleněnou
desku skeneru.

2.

Otevřete program Správce HP (HP Director) a klepněte na položku Fax. Zobrazí se software pro
faxování.

3.

V dialogovém okně Tisk vyberte možnost Fax.

4.

Zadejte faxové číslo jednoho či více příjemců.

5.

Přidejte titulní stránku (tento krok je volitelný).

6.

Klepněte na tlačítko Fax.

CSWW

Odesílání a přijímání faxů pomocí počítače

97

background image

Odeslání faxu ze softwaru (Mac OS X V10.4)

V systému Mac OS X V10.4 můžete zvolit jednu ze dvou metod odesílání faxů ze softwaru pro zařízení.

Při odesílání faxu z programu Správce HP postupujte podle následujících pokynů:

1.

Vložte dokument do vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na skleněnou
desku skeneru.

2.

Klepnutím na ikonu na panelu Dock spusťte program Správce HP, pak klepněte na možnost
Fax. Zobrazí se dialogové okno Apple pro tisk.

3.

V rozevírací nabídce PDF vyberte možnost Faxovat PDF.

4.

Do pole Komu zadejte faxové číslo jednoho či více příjemců.

5.

V nastavení Modem vyberte používané zařízení.

6.

Klepněte na tlačítko Fax.

Při odesílání faxu spuštěním tisku do faxového ovladače postupujte podle následujících pokynů:

1.

Otevřete dokument, který chcete odfaxovat.

2.

V nabídce Soubor zvolte příkaz Tisk.

3.

V rozevírací nabídce PDF vyberte možnost Faxovat PDF.

4.

Do pole Komu zadejte faxové číslo jednoho či více příjemců.

5.

V nastavení Modem vyberte používané zařízení.

6.

Klepněte na tlačítko Fax.

Odeslání faxu z aplikace jiného výrobce, například z aplikace Microsoft Word (platí pro všechny

operační systémy)

1.

Otevřete dokument v dané aplikaci od jiného výrobce.

2.

V nabídce Soubor klepněte na příkaz Tisk.

3.

Z rozevíracího seznamu tiskáren zvolte faxový ovladač tisku. Zobrazí se software pro faxování.

4.

Uživatelé operačního systému Windows: Proveďte kroky 2 až 5 v části týkající se Windows v
kapitole

Odesílání a přijímání faxů pomocí počítače

.

-nebo-

Uživatelé systémů Macintosh: Proveďte kroky 2 až 6 v části Mac OS X V10.3 nebo Mac OS X
V10.4 v kapitole

Odesílání a přijímání faxů pomocí počítače

.

Příjem faxů v počítači

Chcete-li přijímat faxy pomocí počítače, je nutné v softwaru nastavit možnost pro příjem v počítači (další
informace naleznete v nápovědě k softwaru zařízení). Nastavení pro příjem v počítači lze aktivovat
pouze v jednom počítači. Pokud však již tento počítač není z nějakého důvodu k dispozici, můžete

98

Kapitola 6 Fax

CSWW

background image

následujícím způsobem možnost nastavení pro příjem v počítači vypnout pomocí ovládacího panelu
zařízení.

1.

Otevřete panel HP ToolboxFX.

2.

Vyberte možnost HP LaserJet 3050/3055/3390/3392 vše v jednom.

3.

Klepněte na tlačítko Fax.

4.

Klepněte na tlačítko Úlohy faxu.

5.

V nastavení „Režim příjmu faxu“ vyberte možnost Přijímat faxy do počítače.

Zobrazení faxu, který byl přijat do počítače

1.

Otevřete panel HP ToolboxFX.

2.

Vyberte možnost HP LaserJet 3050/3055/3390/3392 vše v jednom.

3.

Klepněte na tlačítko Fax.

4.

Klepněte na možnost Protokol příjmu faxů.

5.

Ve sloupci „Obraz faxu“ klepněte na odkaz „zobrazit“ faxu, který chcete zobrazit.