HP LaserJet 3050 All in One Printer - Připojení dalších zařízení

background image

Připojení dalších zařízení

V závislosti na instalaci vašich telefonních linek lze k telefonní lince společně se zařízením HP LaserJet
all-in-one připojit i další zařízení.

Obecně platí, že k jediné telefonní lince by neměla být připojena více než 3 zařízení. Jestliže je k
telefonní lince připojeno příliš mnoho zařízení, může se stát, že jedno či více zařízení nebude reagovat
na příchozí hovory. Pokud by k takové situaci došlo, odpojte jedno či více zařízení.

Poznámka

Zařízením HP LaserJet vše v jednom nelze nahradit počítačový modem. Nelze jej

používat jako datový modem pro odesílání a příjem elektronické pošty, pro připojování k Internetu
ani ke komunikaci s dalšími počítači.