HP LaserJet 3050 All in One Printer - Používání sdílené telefonní linky

background image

Používání sdílené telefonní linky

Pokud jste toto zařízení připojili k telefonní lince, která je sdílená pro faxová a hlasová volání, nebo
pokud používáte jednu telefonní linku se dvěma telefonními čísly a službou různých způsobů vyzvánění,
lze připojit následující zařízení:

Identifikátor volajícího

Modem: Pokud chcete sdílenou linku používat pro elektronickou poštu nebo pro přístup k
Internetu, můžete k ní připojit počítačový modem (externí nebo interní). Během využívání linky pro
tyto účely však nebude možné odesílat ani přijímat faxy.

Další telefon: Telefon ke sdílené lince můžete připojit v případě, že chcete tuto sdílenou linku
používat pro navazování hlasových volání a pro odpovídání na ně.

Telefonní záznamník nebo počítač se službou hlasové pošty: Tato zařízení je třeba připojit ke
stejné telefonní zásuvce jako toto zařízení, aby nedocházelo ke vzájemnému rušení.

Poznámka

Je také možné připojit zařízení k jiné telefonní zásuvce stejné telefonní linky

(například v jiné místnosti). Tato zařízení mohou způsobovat poruchy zasílání faxů a také
vzájemné rušení zařízení.

108

Kapitola 6 Fax

CSWW