HP LaserJet 3050 All in One Printer - Nastavení podmínek tisku sestavy faxového volání

background image

Nastavení podmínek tisku sestavy faxového volání

Zařízení lze nastavit na tisk sestavy faxového volání v následujících situacích:

při každé chybě faxu (výchozí nastavení od výrobce),

v případě chyby při odeslání faxu,

v případě chyby při příjmu faxu,

u každého faxu,

pouze při odeslání faxu,

nikdy.

Poznámka

Pokud zvolíte položku Nikdy, nezjistíte, že přenos faxu byl neúspěšný, dokud

nevytisknete protokol činností faxu.

Nastavení podmínek tisku sestavy faxového volání

Chcete-li určit podmínky tisku sestavy faxového volání, postupujte podle následujících pokynů:

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Sestavy a pak stiskněte tlačítko .

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Sestava faxového volání a pak stiskněte tlačítko .

4.

Jedním stisknutím tlačítka

>

zvolte Vytisknout sestavu a poté stiskněte .

5.

Pomocí tlačítek

<

nebo

>

zvolte požadovanou možnost podmínek pro tisk sestavy faxového volání.

6.

Nastavení uložte stisknutím tlačítka .

K dispozici jsou následující možnosti podmínek tisku:

94

Kapitola 6 Fax

CSWW

background image

Postup při zahrnutí první stránky jednotlivých faxů do sestavy

faxového volání

Pokud je tato možnost zapnuta a obraz stránky je stále uložen v paměti zařízení, bude sestava faxového
volání zahrnovat miniaturu (50% zmenšení) první stránky naposledy odeslaného nebo přijatého faxu.
Výchozí výrobcem nastavená hodnota této možnosti je Zapnuto.