HP LaserJet 3050 All in One Printer - Tisk sestavy faxového volání

background image

Tisk sestavy faxového volání

Sestava faxového volání je krátká zpráva udávající stav posledního odeslaného nebo přijatého faxu.

Postup tisku sestavy faxového volání

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Sestavy a pak stiskněte tlačítko .

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Sestava faxového volání a pak stiskněte tlačítko .

4.

Stisknutím tlačítka vyberte možnost Vytisknout sestavu ihned. Zařízení ukončí režim
nastavení v nabídce a vytiskne sestavu.

Poznámka

Chcete-li nastavit automatický tisk sestavy faxového volání, postupujte podle

pokynu v části

Nastavení podmínek tisku sestavy faxového volání

.