HP LaserJet 3050 All in One Printer - Tisk všech sestav faxu

background image

Tisk všech sestav faxu

Tento postup použijte, jestliže chcete najednou vytisknout všechny následující sestavy:

Protokol činností faxu,

sestava rychlých tlačítek a voleb rychlého a skupinového vytáčení,

sestava konfigurace,

seznam blokovaných faxů,

účtovací sestava (pokud je tato možnost zapnuta).

Postup při tisku všech sestav faxu

Chcete-li vytisknout všechny sestavy faxu, postupujte následujícím způsobem:

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Sestavy a pak stiskněte tlačítko .

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Všechny faxové sestavy a pak stiskněte tlačítko .

Zařízení ukončí režim nastavení v nabídce a vytiskne sestavy.

96

Kapitola 6 Fax

CSWW