HP LaserJet 3050 All in One Printer - Automatický oboustranný tisk přijímaných faxů (pouze HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom).

background image

Automatický oboustranný tisk přijímaných faxů (pouze HP LaserJet

3390/3392 vše v jednom).

Je-li volba Oboustranný tisk nastavena na možnost Zapnuto, všechny přijaté faxy budou vytisknuty
oboustranně. Výchozí nastavení od výrobce pro oboustranný tisk faxů je Vypnuto.

Změna nastavení oboustranného tisku pro faxy

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Nastavení faxu a pak stiskněte tlačítko .

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Nastavení přijímání faxů a pak stiskněte tlačítko .

4.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Oboustranný tisk a potom stiskněte tlačítko .

5.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto a pak stiskněte tlačítko .