HP LaserJet 3050 All in One Printer - Nastavení opravy chyb ve faxech

background image

Nastavení opravy chyb ve faxech

Při odesílání a příjmu faxů zařízení standardně monitoruje signály na telefonní lince. Zjistí-li při odesílání
přítomnost chybového signálu a je-li nastavení opravy chyb nakonfigurováno na hodnotu Zapnuto,
může si zařízení vyžádat opakované odeslání této části faxu. Výchozí výrobcem nastavená hodnota
detekce chyb je Zapnuto.

Opravu chyb byste měli vypnout pouze tehdy, pokud při odesílání nebo příjmu faxu dochází k
problémům, které lze odstranit povolením chyb při přenosu. Vypnutí tohoto nastavení může být užitečné,
pokud se snažíte odeslat nebo přijmout fax přes oceán nebo prostřednictvím satelitního telefonního
spojení.

Změna nastavení opravy chyb

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Nastavení faxu a pak stiskněte tlačítko .

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Všechny faxy a pak stiskněte tlačítko .

4.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Korekce chyb a pak stiskněte tlačítko .

5.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto a pak zvolenou hodnotu uložte

stisknutím tlačítka .