HP LaserJet 3050 All in One Printer - Odložené odesílání faxů

background image

Odložené odesílání faxů

Automatické odeslání faxu jednomu nebo několika příjemcům lze naplánovat na pozdější dobu. Po
dokončení tohoto postupu zařízení naskenuje dokument do paměti a vrátí se do stavu Připraveno, aby
bylo možné provádět další úlohy.

Poznámka

Nepodaří-li se zařízení odeslat fax podle plánu, objeví se příslušný údaj ve zprávě

o faxovém volání (je-li tato volba zapnuta) nebo v protokolu činností faxu. Přenos faxu může být
přerušen, pokud není odpověď na volání odesílající fax nebo pokud opakované pokusy o
vytočení zastaví obsazovací tón. (Další informace naleznete v částech

Nastavení podmínek tisku

sestavy faxového volání

a

Tisku protokolu činností faxu

.)

Pokud jste naplánovali odeslání faxu na pozdější dobu a potřebujete k němu přidat nové stránky, můžete
dodatečné informace naplánovat jako další úlohu. Všechny faxy naplánované na odeslání na totéž číslo
ve stejnou dobu jsou odeslány jako samostatné faxy.

Odložené odeslání faxu

1.

Vložte dokument do vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů (ADF) nebo na
skleněnou desku skeneru.

2.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Nabídka

.

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Funkce faxu a pak stiskněte tlačítko .

4.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Odeslat fax později a pak stiskněte tlačítko .

5.

Pomocí alfanumerických tlačítek zadejte čas.

6.

Pokud je v zařízení nastaveno používání 12hodinového formátu času a chcete změnit nastavení
A.M. (dopoledne) nebo P.M. (odpoledne), přesuňte kurzor za čtvrtý znak pomocí tlačítka

>

. Chcete-

li nastavit hodnotu A.M. (dopoledne), zvolte číslo 1, chcete-li nastavit hodnotu P.M. (odpoledne),
zvolte číslo 2. Poté stiskněte tlačítko .

-nebo-

Pokud je v zařízení zvolen 24hodinový formát času, stiskněte tlačítko .

7.

Pomocí alfanumerických tlačítek zadejte datum. Potom stiskněte tlačítko .

-nebo-

Potvrďte výchozí datum stisknutím tlačítka .

8.

Zadejte číslo faxu či volbu rychlého vytáčení nebo stiskněte rychlé tlačítko.

Poznámka

Tato funkce nepodporuje nedefinované skupiny (vytvořené ad hoc).

9.

Stiskněte tlačítko nebo

Spustit fax

. Zařízení naskenuje dokument do paměti a odešle ho v

zadanou dobu.

CSWW

Rozšířené faxové funkce a úlohy

85