HP LaserJet 3050 All in One Printer - Použití účtovacího kódů

background image

Použití účtovacího kódů

Je-li zapnuta funkce účtovacích kódů, bude uživatel u každého faxu vyzván k zadání účtovacího kódu.
Jednotlivé odeslané stránky faxu jsou pak vyúčtovány podle příslušných účtovacích čísel. Tento postup
se vztahuje na všechny typy faxu s výjimkou příjmu vyžádaných faxů, předávání faxů dál a stahování
faxů do počítače. U skupinového vytáčení a odesílání faxu nedefinovaným skupinám vytvořeným ad
hoc je vyúčtována každá stránka úspěšně odeslaná na jednotlivá čísla. Chcete-li vytisknout sestavu se
zůstatky odpovídajícími jednotlivým účtovacím kódům, postupujte podle pokynů v části

Tisk sestavy

účtovacích kódů

.

Výchozí nastavení účtovacích kódů je výrobcem konfigurováno na hodnotu Vypnuto. Účtovací kód
musí být číslo v rozmezí 1 až 250.

Změna nastavení účtovacích kódů

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Nastavení faxu a pak stiskněte tlačítko .

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Nastavení odesílání faxů a pak stiskněte tlačítko .

4.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Účtovací kódy a pak stiskněte tlačítko .

5.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto a pak stiskněte tlačítko .

Použití účtovacích kódů

1.

Na ovládacím panelu zařízení ručně zadejte telefonní číslo stisknutím rychlého tlačítka nebo volby
rychlého či skupinového vytáčení.

2.

Vložte dokument do vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na skleněnou
desku skeneru.

3.

Stiskněte tlačítko

Spustit fax

.

4.

Zadejte účtovací kód a stiskněte tlačítko

Spustit fax

.

Faxová úloha je odeslána a zaznamenána v sestavě účtovacích kódů. Informace o tisku sestav
účtovacích kódů naleznete v části

Tisk sestavy účtovacích kódů

.

86

Kapitola 6 Fax

CSWW