HP LaserJet 3050 All in One Printer - Odstranění voleb rychlého vytáčení a rychlých tlačítek

background image

Odstranění voleb rychlého vytáčení a rychlých tlačítek

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Nastavení faxu a pak stiskněte tlačítko .

3.

Stisknutím tlačítka vyberte možnost Telefonní seznam.

4.

Stisknutím tlačítka vyberte možnost Osobní nastavení.

5.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Odstranit a pak stiskněte tlačítko .

6.

Pomocí alfanumerických tlačítek zadejte číslo volby rychlého vytáčení, kterou chcete odstranit.
Potom stiskněte tlačítko .

7.

Stisknutím tlačítka potvrďte odstranění.