HP LaserJet 3050 All in One Printer - Použití znaků vytáčení

background image

Použití znaků vytáčení

Při zadávání svého jména do záhlaví, názvu pro rychlé tlačítko, volby rychlého vytáčení nebo volby
skupinového vytáčení z ovládacího panelu stiskněte opakovaně příslušné alfanumerické tlačítko, dokud
se neobjeví požadované písmeno. Poté stiskněte tlačítko

>

. Písmeno bude vybráno a kurzor se přesune

na následující pozici.

Tabulka 6-1 Alfanumerická tlačítka a odpovídající znaky

uvádí písmena a číslice

přiřazené jednotlivým alfanumerickým tlačítkům na číselníku v případě, že je jako výchozí jazyk
nastavena angličtina.

Tabulka 6-1

Alfanumerická tlačítka a odpovídající znaky

Číslo tlačítka

Znaky

Číslo tlačítka

Znaky

1

1

7

P Q R S p q r s 7

2

A B C a b c 2

8

T U V t u v 8

3

D E F d e f 3

9

W X Y Z w x y z 9

4

G H I g h i 4

0

0

5

J K L j k l 5

*

( ) + - . / , “ * & @ R W

6

M N O m n o 6

#

mezera # ,

Poznámka

Pomocí tlačítka

>

lze přejít kurzorem na ovládací panel, pomocí tlačítka

<

lze mazat

znaky.