HP LaserJet 3050 All in One Printer - Vložení pauzy

background image

Vložení pauzy

Do faxového čísla, které vytáčíte nebo programujete na rychlá tlačítka, volby rychlého vytáčení nebo
volby skupinového vytáčení, lze vložit pauzy. Při vytáčení mezinárodních telefonních čísel nebo při
připojování k veřejné telefonní síti je často třeba zadat pauzu.

Stiskněte opakovaně tlačítko

#

(Čekat)

, dokud se na displeji ovládacího panelu neobjeví čárka

(,), která znázorňuje, že v tomto bodě vytáčení čísla nastane pauza.

Stiskněte opakovaně tlačítko

*

(

Symboly

), dokud se na displeji ovládacího panelu nezobrazí

Zápis. S tímto nastavením zařízení před vytáčením zbývající části čísla počká na oznamovací tón.

Stiskněte opakovaně tlačítko

*

(

Symboly

), dokud se na displeji ovládacího panelu nezobrazí

Čtení. S tímto nastavením zařízení provede přepojení.

CSWW

Rozšířené faxové funkce a úlohy

79