HP LaserJet 3050 All in One Printer - Rychlé programování voleb rychlého vytáčení a rychlých tlačítek

background image

Rychlé programování voleb rychlého vytáčení a rychlých tlačítek

Poznámka

Následující postup nelze použít k programování voleb skupinového vytáčení.

Pokyny pro práci s volbami skupinového vytáčení naleznete v části

Programování voleb

skupinového vytáčení

.

1.

Stiskněte tlačítko

Telefonní seznam

, zadejte neobsazenou volbu rychlého vytáčení a stiskněte

tlačítko .

-nebo-

Stiskněte neobsazené rychlé tlačítko.

Na displeji ovládacího panelu se objeví upozornění, že volba rychlého vytáčení nebo rychlé tlačítko
nebyly naprogramovány.

2.

Chcete-li programovat volby rychlého vytáčení a rychlá tlačítka, stiskněte tlačítko .

3.

Zadejte číslo faxu a stiskněte tlačítko . Číslo zadejte včetně pauz a jiných potřebných čísel, jako
je směrové číslo, přístupový kód pro přístup na vnější linku (obvykle 0 nebo 9) nebo předčíslí pro
meziměstské hovory. (Další informace naleznete v části

Použití znaků vytáčení

.)

Poznámka

Pokud chcete při zadávání faxového čísla vložit do vytáčeného čísla pauzu,

stiskněte opakovaně tlačítko

Čekat

, dokud se nezobrazí čárka (,). Jestliže chcete nastavit,

aby zařízení čekalo na oznamovací tón, stiskněte opakovaně tlačítko

*

, dokud se nezobrazí

Zápis.

4.

Pomocí alfanumerických tlačítek zadejte název odpovídající danému číslu faxu. Docílíte toho
opakovaným stisknutím alfanumerického tlačítka, dokud se neobjeví požadované písmeno.
(Seznam znaků naleznete v části

Použití znaků vytáčení

.)

5.

Údaje uložte stisknutím tlačítka .

CSWW

Rozšířené faxové funkce a úlohy

81