HP LaserJet 3050 All in One Printer - Správa voleb skupinového vytáčení

background image

Správa voleb skupinového vytáčení

Odesíláte-li pravidelně informace určité skupině lidí, můžete tuto operaci zjednodušit naprogramováním
volby skupinového vytáčení. Volby skupinového vytáčení se skládají z voleb rychlého vytáčení. Volby
pro skupinové vytáčení využívající čísla 1 až 10 (HP LaserJet 3050 vše v jednom), 1 až 12 (HP LaserJet
3055 vše v jednom) nebo 1 až 16 (HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom) jsou také přiřazeny k
odpovídajícím rychlým tlačítkům na ovládacím panelu.

Do skupiny lze přidávat libovolné volby rychlého vytáčení. Všem členům skupiny musí být přiřazeny
volby rychlého vytáčení nebo rychlá tlačítka. Teprve poté je lze připojit k volbě skupinového vytáčení.

Poznámka

Volby rychlého vytáčení, rychlá tlačítka a volby skupinového vytáčení lze

jednodušeji naprogramovat pomocí softwaru. Pokyny pro programování voleb rychlého vytáčení,
rychlých tlačítek a voleb skupinového vytáčení pomocí softwaru HP ToolboxFX naleznete
v nápovědě online softwaru HP ToolboxFX.