HP LaserJet 3050 All in One Printer - Použití vyžádaného faxování

background image

Použití vyžádaného faxování

Pokud uživatel jiné telefonní stanice připravil odesílání faxu na žádost, můžete si vyžádat odeslání
připraveného faxu do svého zařízení. (Tento postup se nazývá také dotazování faxu.)

Vyžádání faxu od jiného faxového přístroje

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Funkce faxu a pak stiskněte tlačítko .

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Obdržení žádosti a pak stiskněte tlačítko .

Zařízení se připojí k zadanému faxovému přístroji a vyžádá si fax.

CSWW

Rozšířené faxové funkce a úlohy

89