HP LaserJet 3050 All in One Printer - Razítkování přijatých faxů

background image

Razítkování přijatých faxů

Zařízení na začátku všech přijatých faxů tiskne identifikační údaje odesilatele. V případě potřeby lze do
hlavičky jednotlivých přijatých faxů zahrnout také datum a čas jejich přijetí. Výchozí nastavení
razítkování přijatých faxů určené výrobcem je Vypnuto.

Poznámka

Tato možnost se vztahuje pouze na přijaté faxy vytištěné na zařízení.

Povolení razítkování přijatých faxů

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Nastavení faxu a pak stiskněte tlačítko .

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Nastavení přijímání faxů a pak stiskněte tlačítko .

4.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Razítkovat faxy a pak stiskněte tlačítko .

5.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto a pak zvolenou hodnotu uložte

stisknutím tlačítka .

90

Kapitola 6 Fax

CSWW