HP LaserJet 3050 All in One Printer - Vložení předvolby vytáčení

background image

Vložení předvolby vytáčení

Předvolba vytáčení je číslice nebo skupina číslic, které jsou automaticky přidávány na začátek každého
faxového čísla, které zadáte na ovládacím panelu nebo ze softwaru. Maximální počet znaků předvolby
vytáčení je 50.

Výchozí nastavení je Vypnuto. Můžete jej zapnout a zadat předvolbu, pokud například musíte zadat
číslo 9 pro přístup na vnější telefonní linku z telefonní sítě vaší společnosti. Pokud je toto nastavení
zapnuto, můžete přesto vytáčet čísla faxu i bez předvolby pomocí ručního vytáčení. Pokyny naleznete
v části

Použití ručního vytáčení

.

Nastavení předvolby vytáčení

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Nastavení faxu a pak stiskněte tlačítko .

3.

Jedním stisknutím tlačítka

>

zvolte Nastavení odesílání faxů a poté stiskněte .

4.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Předvolba a pak stiskněte tlačítko .

5.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto a pak stiskněte tlačítko .

6.

Pokud zvolíte položku Zapnuto, zadejte předvolbu pomocí alfanumerických tlačítek a stiskněte
tlačítko . Můžete použít čísla, pauzy a symboly vytáčení.

84

Kapitola 6 Fax

CSWW