HP LaserJet 3050 All in One Printer - Změna hlasitosti vyzvánění

background image

Změna hlasitosti vyzvánění

Vyzvánění se ozve při zahájení příjmu faxu v zařízení. Délka zazvonění závisí na délce různých způsobů
vyzvánění místní telefonní společnosti. Výchozí nastavení hlasitosti zazvonění určené výrobcem má
hodnotu Potichu.

1.

Stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Systémová nastavení a potom stiskněte tlačítko .

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte možnost Nastavení hlasitosti a pak stiskněte tlačítko .

4.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte možnost Hlasitost vyzvánění a pak stiskněte tlačítko .

5.

Pomocí tlačítka

<

nebo

>

zvolte možnost Vypnuto, Potichu, Středně nebo Hlasitě.

6.

Nastavení uložte stisknutím tlačítka .

92

Kapitola 6 Fax

CSWW