HP LaserJet 3050 All in One Printer - Změna hlasitosti zvuku faxu (sledování linky) (HP LaserJet 3055/3390/3392 vše v jednom)

background image

Změna hlasitosti zvuku faxu (sledování linky) (HP LaserJet 3050 vše v jednom)

Chcete-li změnit hlasitost zvuků faxu v zařízení HP LaserJet 3050 vše v jednom, proveďte následující
kroky.

1.

Stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Systémová nastavení a potom stiskněte tlačítko .

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte možnost Nastavení hlasitosti a pak stiskněte tlačítko .

4.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte možnost Hlasitost linky a pak stiskněte tlačítko .

5.

Pomocí tlačítka

<

nebo

>

zvolte možnost Vypnuto, Potichu, Středně nebo Hlasitě.

6.

Nastavení uložte stisknutím tlačítka .

Změna hlasitosti zvuku faxu (sledování linky) (HP LaserJet 3055/3390/3392 vše

v jednom)

Chcete-li změnit hlasitost zvuků faxu v zařízení HP LaserJet 3055/3390/3392 vše v jednom, proveďte
následující kroky.

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Hlasitost

.

2.

Pomocí tlačítka

<

nebo

>

zvolte možnost Vypnuto, Potichu, Středně nebo Hlasitě.

3.

Nastavení uložte stisknutím tlačítka .