HP LaserJet 3050 All in One Printer - Změna režimu detekce ticha

background image

Změna režimu detekce ticha

Toto nastavení určuje, zda můžete nebo nemůžete přijímat faxy ze starších modelů faxu, které při
faxovém přenosu nevysílají faxový signál. V době, kde se vytvářela tato publikace, představovaly tyto
tiché starší modely faxů jen velmi malé procento celkového počtu využívaných faxových přístrojů.
Výchozí nastavení je Vypnuto. Změňte jej pouze v případě, že pravidelně přijímáte faxy ze starších
modelů faxových přístrojů.

Změna režimu detekce ticha

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Nastavení faxu a pak stiskněte tlačítko .

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Nastavení přijímání faxů a pak stiskněte tlačítko .

4.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Detekce ticha a pak stiskněte tlačítko .

5.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto a pak zvolenou hodnotu uložte

stisknutím tlačítka .