HP LaserJet 3050 All in One Printer - Výběr režimu tónové nebo pulzní volby

background image

Výběr režimu tónové nebo pulzní volby

Tento postup slouží k nastavení zařízení do režimu tónové nebo pulzní volby. Výchozí nastavení od
výrobce je Tónové. Toto nastavení změňte pouze v případě, že se na telefonní lince nepoužívá tónová
volba vytáčení.

Výběr tónové nebo pulzní volby

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Nastavení faxu a pak stiskněte tlačítko .

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Nastavení odesílání faxů a pak stiskněte tlačítko .

4.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Režim vytáčení a pak stiskněte tlačítko .

5.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte možnost Tónové nebo Pulzní a pak zvolenou hodnotu uložte

stisknutím tlačítka .

Poznámka

V některých zemích/oblastech není možnost pulzní volby k dispozici.

CSWW

Základní faxové funkce a úlohy

75