HP LaserJet 3050 All in One Printer - Nastavení data a času

background image

Nastavení data a času

Nastavení data a času

Chcete-li nastavit nebo změnit čas a datum, proveďte následující kroky: Nápovědu k zadávání různých
typů informací naleznete v části

Zadání textu z ovládacího panelu

.

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Systémová nastavení a potom stiskněte tlačítko .

3.

Stiskněte tlačítko

Nabídka

a vyberte možnost Datum/čas.

4.

Stisknutím tlačítka

<

nebo

>

zadejte 12hodinový nebo 24hodinový formát času a stiskněte tlačítko

.

5.

Pomocí alfanumerických tlačítek zadejte aktuální čas.

6.

Jestliže jste zadali 12hodinový formát času, přesuňte kurzor pomocí tlačítek

<

nebo

>

za čtvrtý

znak. Chcete-li nastavit hodnotu A.M. (dopoledne), zvolte číslo 1. Jestliže chcete nastavit hodnotu
P.M. (odpoledne), zvolte číslo 2. Potom stiskněte tlačítko .

-nebo-

Pokud jste zvolili 24hodinový formát času, stiskněte tlačítko .

7.

Poznámka

Nejdříve zadejte měsíc a poté den, přičemž tyto hodnoty vždy zadávejte

pomocí dvou číslic (například květen zadejte jako "05" a první den v měsíci jako "01").

8.

Stiskněte tlačítko

Nabídka

.