HP LaserJet 3050 All in One Printer - Změna nastavení automatického zmenšení u příchozích faxů

background image

Změna nastavení automatického zmenšení u příchozích faxů

Je-li zapnuta možnost Přizpůsobit na stránku, zařízení automaticky zmenšuje dlouhé faxy tak, aby se
informace vešly na stránku výchozího formátu (maximální zmenšení je 75 %), například z formátu Legal
na formát Letter.

Je-li funkce Přizpůsobit na stránku vypnuta, vytisknou se dlouhé faxy v plné velikosti na několika
stránkách. Výchozí nastavení automatického zmenšení příchozích faxů určené výrobcem má hodnotu
Zapnuto.

Funkci automatického zmenšení může být vhodné zapnout také v případě, že používáte razítkování
přijatých faxů. Přijaté faxy se tak mírně zmenší a nedojde k rozdělení stránek příchozího faxu na dvě
stránky v důsledku přidání razítka stránky.

Poznámka

Zkontrolujte, zda se nastavení formátu média shoduje s formátem média vloženého

v zásobníku.

Změna automatického zmenšení příchozích faxů

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Nastavení faxu a pak stiskněte tlačítko .

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Nastavení přijímání faxů a pak stiskněte tlačítko .

4.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Přizpůsobit na stránku a pak stiskněte tlačítko .

5.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto a pak zvolenou hodnotu uložte

stisknutím tlačítka .

CSWW

Základní faxové funkce a úlohy

77